Återkalla samtycke

Om du har lämnat samtycke till att dina personuppgifter får användas för publicering i Lantmäteriets kanaler kan du återkalla ditt samtycke genom att fylla i formuläret nedan.

Med kanaler avser vi våra webbplatser, sociala medier samt tryckt material, till exempel skrifter eller broschyrer och dylikt.

Observera att formuläret nollställs efter 20 minuters inaktivitet.

*) markerar obligatoriska fält

Återkalla samtycke

När Lantmäteriet samlar in personuppgifter ska myndigheten lämna information om den behandling av personuppgifter som görs. Informationen går att hitta på webbplatsen www.lantmateriet.se/personuppgifter eller genom att kontakta Kundcenter på telefonnummer 0771‑63 63 63.