Aktvisning

Det finns olika sätt att titta på akter. I tjänsten förekommer två olika filformat, PDF som är ett komprimerat filformat och TIFF som är ett högupplöst filformat.

PDF

PDF är ett komprimerat filformat som inte tar lika mycket plats som ett högupplöst filformat – de är ofta flera hundra gånger mindre än högupplösta format. När du klickar på knappen Ladda ner akten som PDF så öppnas akten i din webbläsares inbyggda PDF-läsare eller i ett program som kan läsa PDF, beroende på dina inställningar.

Du som tidigare har laddat ned akter i formatet DjVu kan uppleva att vissa funktioner inte längre är tillgängliga när du ser på dokumenten. Detta beror sannolikt på att du öppnat PDF-filen i din webbläsare istället för i ett externt program som kan läsa filen. Det finns många gratisversioner av PDF-läsare du kan ladda ned som ger dig alla de möjligheter du behöver.

Tiff

Tiff är ett högupplöst filformat som till exempel passar bra om man vill trycka kartan i en bok. En högupplöst bild kan man ofta förstora många gånger utan att bilden riskerar att bli pixlig.

Det digitala filformatet Tiff har en upplösning på 254 dpi (dots per inch) och 24 bitars färgdjup för dokument med kartor med färg, och 200 dpi för dokument med text i svartvitt.

Om du vill hämta en akt som TIFF klickar du på Ladda ner sidan som TIFF. När du laddar ned sidor ur en akt som TIFF-filer får du bara den aktuella sidan du tittar på, inte hela akten.