Aktvisning

Det finns olika sätt att titta på akter. I tjänsten förekommer två olika filformat, DjVu som är ett komprimerat filformat och TIFF som är ett högupplöst filformat.

DjVu

DjVu är ett komprimerat filformat som inte tar lika mycket plats som ett högupplöst filformat – de är ofta flera hundra gånger mindre än högupplösta format. När du klickar på knappen Ladda ner akten som DjVu så öppnas akten i en DjVu-plugin eller i ett program som kan läsa DjVu.

Du måste ladda ner ett program på din dator. Om du använder en pc och vill använda funktionalitet som mäta i karta, förstoringsglas eller göra andra inställningar är det den här länken du behöver använda.

Om du har macOS kan du ladda ner en gratisapp som kan läsa djvu-filer. Gå in på App Store och sök på Djvu, välj en app och ladda ner.

Så här kan det se ut när filen inte öppnas automatiskt, så du behöver göra det manuellt.

Om akten inte öppnas direkt så ligger den oftast längst ner på sidan, som i ett eget smalt litet fönster. Klicka på de tre punkterna som finns i det lilla fönstret, välj "Öppna alltid filer av denna typ" så öppnas den direkt nästa gång du klickar på en länk till en Djvu-fil.

Alla sidor som tillhör en akt kommer att laddas ned på din dator innan du kan titta på akten. Det kan innebära att det kan ta längre tid att hämta en akt som innehåller många sidor.

Koppla DjVu till ett program

Gör såhär för att koppla DjVu till ett program:

  1. Öppna Kontrollpanelen.
  2. Klicka på Program.
  3. Klicka på Standardprogram.
  4. Klicka på Associera en filtyp eller protokoll med ett program.
  5. Du ska då ha fått upp en lång lista med en massa filtyper i kolumnen längst till vänster och program i kolumnen bredvid, till höger.
  6. Bläddra ner till ”.djv” och ”.djvu” och välj DjVuViewer i den högra kolumnen.

Tiff

Tiff är ett högupplöst filformat som till exempel passar bra om man vill trycka kartan i en bok. En högupplöst bild kan man ofta förstora många gånger utan att bilden riskerar att bli pixlig.

Det digitala filformatet Tiff har en upplösning på 254 dpi (dots per inch) och 24 bitars färgdjup för dokument med kartor med färg, och 200 dpi för dokument med text i svartvitt.

Om du vill hämta en akt som TIFF klickar du på Ladda ner sidan som TIFF. När du laddar ned sidor ur en akt som TIFF-filer får du bara den aktuella sidan du tittar på, inte hela akten.

Bildvisningsalternativ för olika webbläsare

Google Chrome

Ladda ner bildvisaren DjVu Viewer (nytt fönster).

När du öppnar akten kommer du att titta på akten i det separata programmet DjVu Viewer. Det går att ha flera akter öppna samtidigt.

Om du inte ser någon akt och det bara blir en tom sida kan du ha laddat ner ett tillägg som måste tas bort innan akten kan visas. Det här uppstår när du har använt DjVu plug-in tidigare i Chrome.

  1. Gå till Verktygsmenyn och välj Tillägg och ta bort DjVu tillägget DjVu Extension.
  2. Ladda ner bildvisaren DjVu Viewer (nytt fönster).
  3. Filen/dokumentet laddas ner i nedre vänstra hörnet och öppnas sedan i DjVu Viewer.
  4. Du kan välja att alltid öppna Djvu-filer med DjVu Viewer.
Exempel på hur man kan välja att alltid öppna Djvu-filer med DjVu Viewer

Microsoft Edge

Ladda ner bildvisaren DjVu Viewer (nytt fönster).

När du öppnar akten kommer du att titta på akten i det separata programmet DjVu Viewer. Det går att ha flera akter öppna samtidigt.

Du kan välja att alltid öppna Djvu-filer med DjVu Viewer.

Exempel hur man kan välja att alltid öppna Djvu-filer med DjVu Viewer.

Firefox

Ladda ner bildvisaren DjVu Viewer (nytt fönster).

När du öppnar akten kommer du att titta på akten i det separata programmet DjVu Viewer. Det går att ha flera akter öppna samtidigt.

Du kan välja att alltid öppna Djvu-filer med DjVu Viewer.

Exempel på hur man kan välja att alltid öppna Djvu-filer med DjVu Viewer.

Safari

Som macanvändare behöver du installera ett program som kan läsa DjVu-format och sedan välja det som standardprogram för att öppna DjVu-filer.

Det finns ett flertal DjVu-läsarprogram att välja på i Apples egen mjukvarubutik Appstore och dessa har olika egenskaper. Vissa har en gratisversion men som kräver ett köp med engångsavgift för att du ska kunna använda programmet utan begränsningar.

Gratisversioner finns även att hämta utanför Appstore men kräver att du själv tar beslut gällande de säkerhetsmeddelanden som macOS kräver svar på för att installera mjukvara från andra ställen än Appstore.

Lantmäteriet jobbar vi själva med Windows som plattform och har därför inte möjlighet att hålla oss uppdaterade i samma utsträckning gentemot hanteringen av DjVu-filer i macOS.

Möjlighet till nedladdning i pdf-format är under arbete och planeras att erbjudas under 2021 då vi även omarbetar hela tjänsten Historiska Kartor.