Sök ortnamn

Sök ortnamn innehåller Sveriges officiella ortnamnsregister. Alla namnen är sökbara och visas med en markering på en karta.

Gör så här

För att söka på ett namn räcker det att skriva in namnet i fältet Sökord. Sökningen görs på namn som börjar med de bokstäver som du skriver in. När du klickar på knappen Sök eller trycker Enter på tangentbordet, visas sökresultatet som en lista direkt under inmatningsfältet och knappvalen. Överst i sökresultatet står det antal ortnamn som finns i Sverige på det som du har sökt.

Innehåller din sökning fler än 10 träffar, kan du klicka på knappvalen för bläddring nedanför sökresultatet för att se nästa 10 träffar. Om du klickar på ett sökresultat så visas träffen centralt i kartbilden och platsen markeras med en blå platsmarkör i kartbilden. Klicka på en annan ort eller plats i sökresultatet och kartan uppdateras så att den nya ortens eller platsens geografiska läge markeras med en blå platsmarkör.

Exempel på sökning

Hur många orter finns det som börjar på Dal? Skriv in dal och klicka på knappen Sök eller tryck Enter på tangentbordet. Resultatet visas nedanför och till höger om sökresultatet visas en karta med de 10 första träffarna markerade på kartan. För att se nästa 10 träffar av de 3715 sökträffarna bläddrar du till nästa sida.

Exempel på sökning. Klicka på bilden för en större version.

Exempel på att filtrera sökning

Om du vill minska antal träffar i sökresultatet kan du använda olika filter genom att klicka på knappen Visa filter. Skriv in ett sökord och i filtret kan du välja något av alternativen Börjar med, Exakt, Innehåller eller Slutar med. Klicka på knappen Sök med filter eller tryck Enter på tangentbordet.

Du vill t.ex. kanske se alla orter som slutar med ordet berg i Gävleborgs län som är Natur- och terrängnamn. Det gör du genom att:

  1. Skriva in berg i inmatningsfältet
  2. Välja alternativet Slutar med
  3. Välja Gävleborgs län
  4. Välja Natur- och terrängnamn
  5. Klicka på knappen Sök med filter eller tryck Enter på tangentbordet. För att se nästa 10 träffar i sökningen bläddrar du till nästa sida.
  6. Klicka på ett sökresultat så visas platsen centralt i kartbilden med en blå platsmarkör.
Exempel på att filtrera en sökning. Klicka på bilden för en större version.

Beskrivning av sökbara namntyper

Det finns en rad namntyper att söka på. Här följer beskrivningar av dessa.

Bebyggelse

Namntypen Bebyggelse innefattar namn på bebyggelser av olika slag; byar, gårdar, torp, slott, kyrkor etc.

Tätort

Namntypen Tätort står för bebyggda områden geografiskt avgränsade av Statistiska centralbyrån, SCB och namnsatta av Lantmäteriet.

Kyrka

Namntypen Kyrka omfattar namnen på våra sockenkyrkor.

Trakt

Traktnamn är en registerteknisk term som syftar på de namn som finns i fastighetsregistret. De utgör huvuddelen av fastigheternas beteckningar. I tätorterna är det vanligt att kvartersnamn används som traktnamn.

Natur- och terrängnamn

Namntypen Natur och terrängnamn innefattar namnen på alla typer av naturföreteelser, såsom mossar, myrar, holmar, öar, uddar, klintar, sjöar, vikar, vattendrag, berg etc. Tjänsten erbjuder dig även att söka på dessa separat, Hav och sjö, Vattendelsområde, Vattendrag, Sankmark och Glaciär.

Anläggning

Namn på anläggning eller anläggningsområde. Anläggning kan vara en byggnad, en samling byggnader, eller på annat sätt anlagt område avsett för produktion, tjänsteutövning eller rekreation.

Fornlämning

Namntypen Fornlämning omfattar namn på fornminnen som finns i Riksantikvarieämbetets (RAÄ) fornminnesregister.

Naturvårdsområde

Namntypen Naturvårdsområde innefattar namn på administrativt avgränsade, naturskyddade områden, såsom naturreservat, nationalparker, sälskyddsområden m.fl.