Har du sett oss i ditt område?

När vi arbetar ute i fält kan vi ibland behöva gå över andras tomter för att komma till rätt plats. Det kan till exempel handla om att vi behöver mäta in en ny tomtgräns, leta efter gränsrör i marken eller träffa dem som berörs av ärendet. Därför kan du ha sett oss och våra bilar i ditt område.

Om du berörs blir du alltid informerad

Alla som berörs av vårt arbete får information från våra handläggare. Men även om du inte direkt är berörd av arbetet inträffar det ibland att vi behöver gå in en bit på din eller andras tomter. Detta för att till exempel leta efter gränsmarkeringar i form av rör, pålar eller stenar. Det kan vara förklaringen till om du har sett våra fotspår på marken.

Om vi behöver gå in på andras tomter är vi alltid försiktiga och måna om att störa så lite som möjligt. Du kan läsa mer om våra skyldigheter och rättigheter i samband med att vi går in på din tomt under en lantmäteriförrättning i 4 kap. 38 § fastighetsbildningslagen (1970:988).

Hitta information om din fastighet

Hitta detaljerade uppgifter om din fastighet via någon av våra e-tjänster.

Har du frågor?

Kontakta vårt kundcenter.