Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Söktips

Sökning via karta

 1. Zooma in i kartan genom knapparna i övre vänstra hörnet eller genom att scrolla med mushjulet i kartan.
 2. Klicka på Sök. En lista med akter/historiska kartor för det valda området presenteras.

Sökningen resulterar i träffar i Rikets Allmänna Kartverk (RAK) samt Lantmäteristyrelsen (LMS) och Lantmäterimyndigheternas Arkiv (REG).

Rikets Allmänna Kartverk (RAK)

RAK-arkivet innehåller kartserierna Ekonomiska kartan, Generalstabskartan och Häradsekonomiska kartan. Kartserierna är georefererade vilket innebär att kartbladen är angivna med koordinater som ger en korrekt geografisk placering. När du söker via kartan sker sökningen utifrån koordinaterna i kartbilden vilket betyder att träffresultatet blir nära 100 %

Lantmäteristyrelsen (LMS) och Lantmäterimyndigheternas Arkiv (REG)

Handlingarna i dessa två arkiv är inte georefererade utan sökningen sker istället utifrån de ortnamn som finns inom kartbilden. Ortnamn är namn på städer, tätorter och bebyggelser. Antalet tillåtna ortnamn inom kartbilden varierar beroende på var i landet man söker. T.ex. inom en tätort så tillåts färre ortnamn än på landsbygden. Träffresultatet kan därför bli fel eller ofullständigt.

Sökning via register

För att få den mest utförliga och exakta träfflistan kan du söka via register, du kan då antingen söka översiktliga kartor eller söka detaljerade kartor.  Du väljer själv vilket register som du söker i och får fram rullistor med förvalda alternativ på de län, kommuner, socknar, traktnamn och orter som finns i våra register. Prova dig fram och läs mer om de olika arkiv som vi hämtar kartor och akter från:

  Vanliga frågor

  Letar du efter ett särskilt kartblad ur häradsekonomiska kartan? Då kan du använda vår mall för att se vad bladet heter. Varje kartblad har ett eget id-nummer, till exempel J112-54-10. Siffran 54 symboliserar den stora rutan som du ser på bilden nedan. Siffran 10 symboliserar platsen inom storrutan.

  Se vilket blad som ligger intill

  Du kan också använda mallen till att se vilka blad som ligger intill. Titta på den sista siffran på kartbladet. Den representerar vilken plats kartan har i storrutan. I exemplet J112-54-10 angränsar bladen 5, 9 och 15.

  Sockenkartorna och sockenbeskrivningarna ligger i LMS arkivet och hittas
  genom att söka detaljerade kartor och välja aktuell socken både under Socken och Ort.

  Om du vet i vilket län den ekonomiska kartan finns som du söker kan du titta här. Där finns det en eller två bladindelningar per län.

  Letar du efter ett särskilt kartblad av Ekonomiska kartan? Då kan du använda vår tjänst Geolex för att hitta bladnumret på kartbladet.

  Gör så här:
  Öppna GeoLex, som du hittar via denna länk

  1. Förflytta dig i kartan till det område som du är intresserad av. 
  2. Klicka på Index i vänstra marginalen, se den svarta pilen. 
  3. Välj RT90 i den vänstra rullisten. 
  4. Välj Index 5 km i den högra rullisten. 
  5. Markera verktyget för att kunna välja kartblad, se den runda cirkeln. 
  6. Klicka med pekverktyget i kartan och en fyrkant visas med bladnumret i mitten.

  Letar du efter ett särskilt kartblad ut generalstabskartan? Då kan du använda vår mall för att se vad bladet heter. Du kan också använda mallen till att se vilka blad som ligger intill. Varje kartblad har ett eget id-nummer, till exempel J243-76-1. Siffran 76 symboliserar kartans bladnamn.

  Se mallen över våra historiska bladindelningar (pdf)

  Ofta överensstämmer namn på socken med nuvarande namn på församling, så prova dig fram.

  Det finns oftast ett alfabetiskt eller kronologiskt register till varje socken. Nedan finns ett exempel på hur du kan söka, kom ihåg att klicka i Socken/arkivserie.

  Högst upp i träfflistan finns en akt som slutar med ALFxxx (för alfabetiska registret) eller KRON (för kronologiska registret), de har inget årtal och kommer därför högst upp i träfflistan.

  faq bild 2

  Sök detaljerade kartor, välj Län, Kommun + Ort eller Socken. Därefter väljer du åtgärden Laga skifte i rullisten under åtgärder.

  För att söka direkt på en aktbeteckning måste man först välja Sök detaljerade kartor, sedan fylla i Socken/arkivserie och klicka sedan i akt.

  Ange aktbeteckning t.ex. 13-ULL-21. Är du inte säker på hela aktbeteckningen kan du använda wildcardsökning dvs. att en del av aktbeteckningen anges med en stjärna, t.ex. 13-ULL-*

  Sökvillkoret Åtgärd som förekommer i Lantmäteristyrelsens (LMS) och i Lantmäterimyndigheternas arkiv kan väljas i rullisten.

  Med Åtgärd avses i regel den förrättningsform vid vilken kartan upprättades. Exempel på sådana är storskifte, laga skifte, hemmanklyvning och skattläggning. Om du inte väljer åtgärd utan bara söker på ortnamn, så visas samtliga åtgärder som genomförts i orten.