Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Söktips

Sökning via karta


1. Välj ett område i rullisterna.

2. Zooma in i kartan genom knapparna nedanför kartbilden eller med förstoringsglaset.

3. Klicka på Sök. En lista med akter/historiska kartor för det valda området presenteras.

Sökningen via karta (öppnas i nytt fönster) resulterar i träffar i följande arkiv:

 • Rikets Allmänna Kartverk (RAK)
  RAK-arkivet innehåller kartserierna Ekonomiska kartan, Generalstabskartan och Häradsekonomiska kartan. Kartserierna är georefererade vilket innebär att kartbladen är angivna med koordinater som ger en korrekt geografisk placering. När du söker via kartan sker sökningen utifrån koordinaterna i kartbilden vilket betyder att träffresultatet blir nära 100 %
 • Lantmäteristyrelsen (LMS) och Lantmäterimyndigheternas Arkiv (REG)
  Handlingarna i dessa två arkiv är inte georefererade utan sökningen sker istället utifrån de ortnamn som finns inom kartbilden. Träffresultatet kan därför bli fel eller ofullständigt. Ortnamn är namn på städer, tätorter och bebyggelser. Antalet tillåtna ortnamn inom kartbilden varierar beroende på var i landet du söker. Exempelvis så tillåts färre ortnamn inom en tätort än på landsbygden. Om sökningen inte får genomföras kan du zooma in i kartan eller flytta kartan lite åt något håll alternativt sök via avancerad sökning.

Avancerad sökning

Vi rekommenderar dig att prova på den Avancerade sökningen (öppnas i nytt fönster) som inte är så avancerad som det låter. Du väljer själv vilket arkiv som du söker i och får fram rullistor med förvalda alternativ på de arkiv, län, kommuner, socknar, traktnamn och orter som finns i våra register. Prova dig fram och läs mer om de olika arkiv som du kan söka bland:

Vanliga frågor

Letar du efter ett särskilt kartblad ur häradsekonomiska kartan? Då kan du använda vår mall för att se vad bladet heter. Varje kartblad har ett eget id-nummer, till exempel J112-54-10. Siffran 54 symboliserar den stora rutan som du ser på bilden nedan. Siffran 10 symboliserar platsen inom storrutan.

Se vilket blad som ligger intill

Du kan också använda mallen till att se vilka blad som ligger intill. Titta på den sista siffran på kartbladet. Den representerar vilken plats kartan har i storrutan. I exemplet J112-54-10 angränsar bladen 5, 9 och 15.

Sockenkartorna och sockenbeskrivningarna ligger i LMS arkivet och hittas
genom att välja aktuell socken både under Socken och Ort.

Om du vet i vilket län den ekonomiska kartan finns som du söker kan du titta här. Där finns det en eller två bladindelningar per län.

Letar du efter ett särskilt kartblad av Ekonomiska kartan? Då kan du använda vår tjänst Geolex för att hitta bladnumret på kartbladet.

Gör så här:
Öppna Geolex

 1. Förflytta dig i kartan till det område som du är intresserad av. 
 2. Klicka på Index i vänstra marginalen, se den svarta pilen. 
 3. Välj RT90 i den vänstra rullisten. 
 4. Välj Index 5 km i den högra rullisten. 
 5. Markera verktyget för att kunna välja kartblad, se den runda cirkeln. 
 6. Klicka med pekverktyget i kartan och en fyrkant visas med bladnumret i mitten.

Letar du efter ett särskilt kartblad ut generalstabskartan? Då kan du använda vår mall för att se vad bladet heter. Du kan också använda mallen till att se vilka blad som ligger intill. Varje kartblad har ett eget id-nummer, till exempel J243-76-1. Siffran 76 symboliserar kartans bladnamn.

Se mallen över våra historiska bladindelningar (pdf)

Letar du efter gamla läns- och landskapskartor? Dem hittar du under Avancerad sökning och Lantmäteristyrelsens arkiv. Välj Karttyp och ange Landskapskartor, se bild nedan.

Kolla gärna in våra generalkartor, vägkartor och rikskartor i samma arkiv!

Sökväg för att hitta till våra landskapskartor

Använd 'Sökning via kartan'. Välj område i rullisterna, zooma in till önskat ortnamn och klicka på sök. Ekonomiska kartan visas under RAK-arkivet.

Sök i Lantmäterimyndigheternas arkiv, välj Län, Kommun + Ort eller Socken + Ort. Träfflistan på sökningarna är sorterade i kronologisk ordning med äldsta kartan först.

Sök i Lantmäteristyrelsens arkiv, välj Län, Kommun + Ort eller Socken + Ort. Träfflistan på sökningarna är sorterade i kronologisk ordning med äldsta kartan först.

Du kan även begränsa sökningen genom att ange ett Årtal till t.ex. 1800 eller ange årtal i båda fälten från och till.

Ofta överensstämmer namn på socken med nuvarande namn på församling, så prova dig fram.

Det finns oftast ett alfabetiskt eller kronologiskt register till varje socken. Nedan finns ett exempel på hur du kan söka, kom ihåg att klicka i Socken/arkivserie.

Högst upp i träfflistan finns en akt som slutar med ALFxxx (för alfabetiska registret) eller KRON (för kronologiska registret), de har inget årtal och kommer därför högst upp i träfflistan.

Sök i Lantmäterimyndigheternas arkiv, välj Län, Kommun + Ort eller Socken. Därefter väljer du åtgärden Laga skifte i rullisten under åtgärder.

Vissa laga skiften finns som handritade kopior i LMS-arkivet, sök även där.

Sök i Rikets allmänna kartverks arkiv, välj kartserie Generalstabskartan, välj Län och välj bladnummer i rullisten.

Välj Lantmäteristyrelsens arkiv och 'Län'.

Letar du efter en karta över en stad? Då ska du istället välja 'Karttyp' och Wiblingen Atlas.

För att söka direkt på en aktbeteckning måste man först välja Lantmäterimyndigheternas arkiv, Socken/arkivserie och klicka sedan i akt.

Ange aktbeteckning t.ex. 20-GEO-13. Är du inte säker på hela aktbeteckningen kan du använda wildcardsökning dvs. att en del av aktbeteckningen anges med en stjärna, t.ex. 20-GEO-*

Sökvillkoret Åtgärd som förekommer i Lantmäteristyrelsens (LMS) och i Lantmäterimyndigheternas arkiv kan väljas i rullisten.
Med Åtgärd avses i regel den förrättningsform vid vilken kartan upprättades. Exempel på sådana är storskifte, laga skifte, hemmanklyvning och skattläggning. Om du inte väljer åtgärd utan bara söker på ortnamn, så visas samtliga åtgärder som genomförts i orten.

Detta måste göras i två steg.
Först konverteras filen till bmp-fil genom att högerklicka i bilden i DjVu-filen och välj Arkiv - Exportera till fil...
Sedan öppnar du filen i ett vanligt bildredigeringsprogram, exempelvis Microsoft Picture Manager eller Photoshop, och följer anvisningarna för att konvertera till det filformat som önskas.