Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Överföring av fastighetstillbehör

Dessa fastighetstillbehör kan föras över mellan fastigheter. Delar av en byggnad, så kallade byggnadstillbehör - en hiss, en rulltrappa eller en värmepanna, kan däremot inte överföras.

Fastighetstillbehör kan föras över i samband med att servitut bildas eller om det finns ett existerande servitut som skapats vid en lantmäteriförrättning. (Det räcker alltså inte med ett avtalsservitut eller en nyttjanderätt.)

En byggnad eller annan anläggning som ingår i en gemensamhetsanläggning men hör till den fastighet som den ligger på kan föras över till de fastigheter som deltar i gemensamhetsanläggningen. Anläggningen blir då samfälld för de deltagande fastigheterna.