Informationsutbytesmodell Transformation

Version: 1.0
Status: Gällande
GMR_Transformation [Informationsmodell]
Fullskärm (Skriv ut diagrammet)
GMR_Transformation
transformationsfel GMR_Transformationssvar GMR_Transformationsförfrågan från system till system systemsamband GMR_Transformation GMR_GML:pos GMR_Koordinater GMR_Transformationssvar ärver från GMR_Transformation ordnade koordinater innehåller innehåller GMR_Transformationsförfrågan ärver från GMR_Transformation