Värdemängder för Brist

Version: 1.0
Status: Gällande
BA_Datatyper och Värdemängder Brist [Informationsmodell]
Fullskärm (Skriv ut diagrammet)
BA_Datatyper och Värdemängder Brist
adressområde adressplats byggnad entré fastighet gårdsadressområde kommundel lägenhet BA_Objekttyp position GMR_Punktgeometri