Informationsutbytesmodell för utbyte av brister.

Version: 1.8
Status: Gällande
Datum: 2020-03-12För att påvisa vilka utbytesobjekt som har kvalitetsbrister skapas bristinformationsobjekt av GDS-BAL. Ett utbytesobjekt kan ha flera kvalitetsbrister men dessa har då olika bristtyper.

De brister som kontrolleras är listade i dokumentet:
Bristkriterier

Förändringsförteckning
BAU_Brist [Informationsmodell]
Fullskärm (Skriv ut diagrammet)
BAU_Brist
identifieringstid kommunkod registerenhetsreferens bristpunkt bristtypidentitet brist BAU_Bristinformation objekttyp objektidentitet registerenhetsreferens BAU_Objektreferens tillhör