Informationsutbytesmodell Belägenhetsadress

Version 1.11
Status: Gällande
Datum: 2021-06-16


Förändringsförteckning

Dokumentation av regelverk för migrering av belägenhetsadress-data till GDL

Kopplingstabell mellan utbytes- och överföringstabell
BAU_Belägenhetsadress [Informationsmodell]
Fullskärm (Skriv ut diagrammet)
BAU_Belägenhetsadress
adressplatsbeteckning adressplatsnummer bokstavstillägg lägestillägg lägestilläggsnummer adressplatstyp insamlingsläge adressplatspunkt status för belägenhetsadress objektstatus avviker från standarden postnummer postort BAU_Adressplats populärnamn ortid BAU_Adressplatsnamn fastställt namn ortid objektstatus BAU_Gårdsadressområde fastställt namn ortid adressområdestyp objektstatus BAU_Adressområde fastställt namn ortid objektstatus BAU_Kommundel GOU_Kommun BAU_Rel Registerenhet anmärkningstyp anmärkningstext BAU_Adressplatsanmärkning anläggningstyp anmärkningstext BAU_Adressatt anläggning åtgärdsordning åtgärdstyp ansvarig organisation utförande organisation åtgärdstidpunkt BAU_Verksamhetsåtgärd_Adress objektidentitet objektversion version giltig från versionGiltigTill BAU_Utbytesobjekt tillhör ligger inom hör till hör till ligger inom har har hör till har avser BAU_Kommundel ärver från BAU_Utbytesobjekt BAU_Adressområde ärver från BAU_Utbytesobjekt BAU_Gårdsadressområde ärver från BAU_Utbytesobjekt BAU_Adressplats ärver från BAU_Utbytesobjekt BAU_Verksamhetsåtgärd_Adress ärver från BAU_Utbytesobjekt