Informationsutbytesmodell BAU_Förändring BAL

Version: 1.6.8
Status: Gällande
Datum: 2021-06-16

Antingen utbyts en mängd som en datamängd utan förändringar på objekten (d.v.s. ett uttag ur grunddata) eller ett förändringsärende med förändringar på objekten.

Förändringsförteckning
BAU_Förändring BAL [Informationsmodell]
Fullskärm (Skriv ut diagrammet)
BAU_Förändring BAL
ärendeidentitet ärendebeskrivning ärendetidpunkt BAU_Dataleverans BAU_Datamängd BAU_Förändringsärende BAU_Nytt BAU_Modifierat BAU_Raderat objektidentitet objektversion version giltig från versionGiltigTill BAU_Utbytesobjekt verksamhetsärendebeskrivning objektstatus ärendeyta BAU_Verksamhetsärende åtgärdsordning åtgärdstyp ansvarig organisation utförande organisation åtgärdstidpunkt BAU_Verksamhetsåtgärd BAU_Datamängd ärver från BAU_Dataleverans BAU_Förändringsärende ärver från BAU_Dataleverans består av består av består av hämtar ordnad följd ordnad följd ordnad följd avser BAU_Verksamhetsärende ärver från BAU_Utbytesobjekt BAU_Verksamhetsåtgärd ärver från BAU_Utbytesobjekt refererar till