Informationsutbytesmodell Koordinatsytem

Version 1.0
Status: Gällande
GMR_Koordinatsystem [Informationsmodell]
Fullskärm (Skriv ut diagrammet)
GMR_Koordinatsystem
standardsamband transformationsfel kommentar GMR_Transformationssamband namn beskrivning GMR_Koordinatsystem objektidentitet objektversion version giltig från version giltig till FÄR_Utbytesobjekt ersatt av till från GMR_Koordinatsystem ärver från FÄR_Utbytesobjekt GMR_Transformationssamband ärver från FÄR_Utbytesobjekt