Resursmodell Absolut lägesnoggrannhet, Värdemängd

Version: 1.0
Status: Gällande
GM_Datatyper och Värdemängder Absolut lägesnoggrannhet [Informationsmodell]
Fullskärm (Skriv ut diagrammet)
GM_Datatyper och Värdemängder Absolut lägesnoggrannhet
indirekt mätmetod okänd GM_Utvärderingsmetod ja Ja meter GM_Måttenhet medelfel GM_Statistiskt mått