Informationsutbytesmodell Geometri

Version: 1.6
Status: Gällande

Förändringsförteckning
GMR_Geometri [Informationsmodell]
Fullskärm (Skriv ut diagrammet)
GMR_Geometri
position GMR_Punktgeometri position GMR_Linjegeometri position GMR_Ytgeometri koordinatsystem i plan koordinatsystem i höjd lägesnoggrannhet i plan lägesnogrannhet i höjd GMR_Objektgeometri GMR_Ytgeometri ärver från GMR_Objektgeometri GMR_Linjegeometri ärver från GMR_Objektgeometri GMR_Punktgeometri ärver från GMR_Objektgeometri