Resursmodell: Absolut Lägesnoggrannhet

Version: 1.5.1
Status: Gällande

Förändringsförteckning
GMR_Absolut lägesnoggrannhet [Informationsmodell]
Fullskärm (Skriv ut diagrammet)
GMR_Absolut lägesnoggrannhet
utvärderingsmetod ingen information GMR_Absolut Lägesnoggrannhet statistiskMetod värde värdeenhet GMR_Kvantitativt resultat har resultat