Värdemängder för Byggnad och Lägenhet

Version 1.9
Status: Gällande
Datum: 2020-12-02

Förändringsförteckning
BA_Datatyper och Värdemängder Byggnad och Lägenhet [Informationsmodell]
Fullskärm (Skriv ut diagrammet)
BA_Datatyper och Värdemängder Byggnad och Lägenhet
småhus friliggande småhus kedjehus småhus radhus småhus med flera lägenheter flerfamiljshus ospecificerad BA_Bostadsändamål belägen på oidentifierat område BA_Byggnadsanmärkningstyp on-lineregistrering satsvis laddning från fil skannad blankett annan uppgiftslämning uppläggning från handläggingssystem webbformulär uppläggning från register uppgift saknas BA_Typ av insamling planerad gällande under utredning gällande avregistrerad Objektstatus ja Ja ja nej uppgift saknas Ja_Nej_Uppgift saknas GM_Geometrisk yta GM_Geometrisk linje GM_Geometrisk punkt badhus brandstation busstation djursjukhus hälsocentral högskola ishall järnvägsstation kommunhus kriminalvårdsanstalt kulturbyggnad multiarena polisstation ridhus samfund sjukhus skola sporthall universitet vårdcentral ospecificerad BA_Samhällsfunktionsändamål industrihotell metall- eller maskinindustri textilindustri trävaruindustri annan tillverkningsindustri övrig industribyggnad ospecificerad BA_Industriändamål huvudnamn topografi övrigt namn topografi alternativnamn alternativ byggnadsbeteckning BA_Namntyp kök kokvrå kokskåp köksutrustning saknas uppgift saknas BA_Kökstyp fasad takkant illustrativt läge ospecificerad BA_Byggnadsläge bostadsadress bostadsadress med registrerad lägenhet butiksadress besöksadress leveransadress uppgift saknas BA_Entrétyp godkänt bygglov ny färdigbyggd byggnad befintlig byggnad byggnaden färdigbyggd ändrad byggnadsinformation riven, nedbrunnen byggnad felregistrerad byggnad nybyggd lägenhet befintlig lägenhet ändrad lägenhetsinformation ingår i annan lägenhet riven lägenhet felregistrerad lägenhet ny entré ändrad entréinformation borttagen entré ny referens ändrad referens borttagen referens migrerat objekt BA_ÅtgärdstypByggnadLägenhetEntré vanlig bostadslägenhet specialbostad för äldre eller funktionshindrade studentbostad övrig specialbostad uppgift saknas BA_Lägenhetskategori