Informationsutbytesmodell Ärende

Version 1.12
Status: Gällande
Datum 2021-06-16


Förändringsförteckning
BAU_Ärende [Informationsmodell]
Fullskärm (Skriv ut diagrammet)
BAU_Ärende
skapad datum skapad av ärendetitel ärendebeskrivning ärendestatus kommunkod ärendepunkt prioritet ärendetyp BAU_Ärende objekttyp objektidentitet registerenhetsreferens BAU_Objektreferens skapad tid kommentar BAU_Kommentar akt förrättningsdatum BAU_Fastighetsbildningsärende beslut BAU_Utredningsfall registerenhetsreferens händelse fastighetsbildningsåtgärd fastighetsbeteckning bebyggd adressatt 3DFastighet arealändring BAU_Specifikation objektidentitet objektversion version giltig från versionGiltigTill BAU_Utbytesobjekt berör har BAU_Fastighetsbildningsärende ärver från BAU_Ärende BAU_Utredningsfall ärver från BAU_Ärende innehåller BAU_Ärende ärver från BAU_Utbytesobjekt