Informationsutbytesmodell Ärende - Värdemängder

Version 1.2
Status: Gällande

Används av BAL

Förändringsförteckning
BA_Datatyper och Värdemängder Ärende [Informationsmodell]
Fullskärm (Skriv ut diagrammet)
BA_Datatyper och Värdemängder Ärende
inkommet påbörjat stängt BA_Ärendestatus adressärende fastighetsbildningsärende folkbokföringsärende övrigt utredningsfall BA_Ärendetyp avstyckning sammanläggning expropriation klyvning fastighetsreglering fastighetsbestämning äganderättsutredning BA_Fastighetsbildningsåtgärdstyp avslagen godkänd BA_Beslutstyp avregistrerad berörd nyregistrerad BA_Händelsetyp Fastighetsbildningsmyndighet Lantmäteriet SK_Folkbokföringen SKV_Kassaregister BA_Skapad av