Informationsutbytesmodell Förändringstransaktion
Version: 1.6.7
Status: Gällande
Datum: 2015-01-28

GDS BAL version 3.2
BA_Datatyper och Värdemängder Förändring [Informationsmodell]
Fullskärm (Skriv ut diagrammet)
BA_Datatyper och Värdemängder Förändring
position GMR_Ytgeometri