Informationsmodell för utbyte av Byggnad och Lägenhet
Version: 1.14
Status: Gällande
Datum. 2022-04-26


Förändringsförteckning

Dokumentation av regelverket för migrering av byggnad- och lägenhetsdata till GDL

Kopplingstabell mellan utbytes- och överföringsmodell
BAU_Byggnad och Lägenhet [Informationsmodell]
Fullskärm (Skriv ut diagrammet)
BAU_Byggnad och Lägenhet
insamlingsläge byggnadsyta BAU_Byggnadsdel identitet BAU_MSBs skyddsrum husnummer nybyggnadsår undantagenFrånAdressättning objektstatus huvudbyggnad tillbyggnadsår ofri grund byggnadsservitut BAU_Byggnad lägenhetsnummer beslutsdatum för lägenhetsnummer underrättelsdatum för lägenhetsnummer antal rum bostadsarea lägenhetskategori kökstyp gemensamt kök insamlingssätt objektstatus BAU_Lägenhet BAU_3D-fastighet BAU_Ägarlägenhetfastighet objektidentitet objektversion version giltig från versionGiltigTill BAU_Utbytesobjekt anmärkningstyp anmärkningstext BAU_Byggnadsanmärkning ortid namn namntyp BAU_Byggnadsnamn BAU_Rel-Adressplats BAU_Rel Registerenhet taxeringsenhetsidentitet BAU_Skatteverkets taxeringsenhet värderingsenhetsidentitet BAU_Skatteverkets värderingsenhet åtgärdsordning åtgärdstyp ansvarig organisation utförande organisation åtgärdstidpunkt BAU_Verksamhetsåtgärd_BoL objektstatus hiss entrétyp BAU_Entré osäkert ändamål huvudändamål BAU_Byggnadsändamål ändamål total boarea BAU_Bostad BAU_Verksamhet BAU_Ekonomibyggnad BAU_Komplementbyggnad ändamål BAU_Industri ändamål BAU_Samhällsfunktion BAU_Övrig byggnad refererar till ingår i är BAU_3D-fastighet ärver från BAU_Rel Registerenhet BAU_Ägarlägenhetfastighet ärver från BAU_3D-fastighet BAU_Bostad ärver från BAU_Byggnadsändamål BAU_Verksamhet ärver från BAU_Byggnadsändamål BAU_Industri ärver från BAU_Byggnadsändamål BAU_Samhällsfunktion ärver från BAU_Byggnadsändamål BAU_Ekonomibyggnad ärver från BAU_Byggnadsändamål BAU_Övrig byggnad ärver från BAU_Byggnadsändamål BAU_Komplementbyggnad ärver från BAU_Byggnadsändamål har har har består av berörs av ligger på tillhör refererar till refererar till hör till har nås via avser BAU_Verksamhetsåtgärd_BoL ärver från BAU_Utbytesobjekt BAU_Entré ärver från BAU_Utbytesobjekt BAU_Skatteverkets värderingsenhet ärver från BAU_Utbytesobjekt BAU_Skatteverkets taxeringsenhet ärver från BAU_Utbytesobjekt BAU_MSBs skyddsrum ärver från BAU_Utbytesobjekt BAU_Byggnad ärver från BAU_Utbytesobjekt BAU_Lägenhet ärver från BAU_Utbytesobjekt