Sammanställning av värdemängder som används i belägenhetsadressmodellen.

Version 1.6.4
Status: Gällande
GDS BAL version 2.11

Förändringsförteckning
BA_Datatyper och Värdemängder Belägenhetsadress [Informationsmodell]
Fullskärm (Skriv ut diagrammet)
BA_Datatyper och Värdemängder Belägenhetsadress
angöringsplats för taxi busshållplats järnvägstation/hållplats kajplats spårvagnshållplats stoppställe för postutdelning tunnelbanestationsnedgång övrig anmärkning BA_Adressplatsanmärkningstyp avloppspumpstation brygga idrottsanläggning småbåtshamn återvinningsstation BA_Adressattanläggningstyp ny ändrad borttagen migrerat objekt BA_ÅtgärdstypAdress byggnad ingång infart tomtplats ungefärligt lägesbestämd övrigt läge BA_Adressplatspunktläge UH UV U BA_Lägestillägg gatuadressområde metertalsadressområde byadressområde BA_Adressområdestyp gatuadressplats metertalsadressplats byadressplats gårdsadressplats BA_Adressplatstyp föreslagen reserverad gällande BA_Belägenhetsadresstatus planerad gällande under utredning gällande avregistrerad Objektstatus ja Ja position GMR_Ytgeometri position GMR_Linjegeometri position GMR_Punktgeometri ja nej uppgift saknas Ja_Nej_Uppgift saknas