Alla standarder i ramverket

Ta del av information om standarder i ramverket.

Överblick – geodatastandarder

Ett försök till överblick över relevanta geodatastandarder inkluderar:

  • Inspire-krav.
  • ISO 19100-serien är ramverksstandarder för geodata, cirka 70 st. De flesta är av betydelse för arkitektur och infrastruktur, och ett antal är prioriterade för att kunna utbyta data (se annat avsnitt). Ett fåtal har en mer specifik tillämpning, t.ex. SS-EN ISO 19152:2012 Geografisk information - Modell för markanvändning och markägande (LADM).
  • OGC, icke-formella standarder bl.a. för webbtjänster, och vissa ingår som prioriterat urval.
  • W3C är exempel på organisation som tar fram generella standarder för webben.
  • SIS ramverksstandarder (SS, TS, TR, rapporter) cirka 5-10 nyare och äldre.
  • Relevanta standarder på geodesiområdet, t.ex. RINEX eller från organisationen RTMC.

Baserat på ramverket finns SIS temastandarder och handledningar, ett 20-tal, det vill säga för olika tillämpningar som för hydrografi, adresser, detaljplaner med mera. Dessa standarder följer de grundläggande principerna i ramverket.

Det finns nära samarbete mellan militära standarder och ISO-standarder.

Länkar

Översiktlig vägledning för geodatastandarder, med syfte och användningsområde (SIS) (nytt fönster)

Förteckning över geodatastandarder (SIS) (nytt fönster)

OBP (Online Browsing Platform), en söktjänst för standarder (ISO) (nytt fönster)