Upprätta ett nyttjanderättsavtal

När du ansöker om inskrivning av en nyttjanderätt måste ett skriftligt avtal upprättas mellan parterna. Här får du hjälp med att skapa och skriva ut ett nyttjanderättsavtal. Uppgifterna du fyller i kommer vid utskrift att omvandlas till ett nyttjanderättsavtal. Med hjälp av kartan kan du rita ut var rättigheten är belägen.

Skicka in avtalet tillsammans med ansökningsblanketten

Nyttjanderättsavtalet ska skickas in i original tillsammans med ansökningsblanketten Ansökan om övrigt inskrivningsärende (pdf, nytt fönster) när du ansöker om inskrivning av nyttjanderätt.

Posta avtalet tillsammans med ansökan till:
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje.

För att rättigheten ska vara synlig i fastighetsregistret behöver avtalet skickas in till Lantmäteriet för inskrivning. På så vis säkerställs det att ny ägare till den upplåtande fastigheten och andra intressenter ser att det finns ett servitut eller nyttjanderätt som belastar fastigheten.

När avtalet har kommit in, tillsammans med en ansökan, gör Lantmäteriet en formell granskning och bedömer om inskrivning kan beviljas.

Skapa nyttjanderättsavtalet

Tänk på att avtalet inte sparas automatiskt. När du skapat avtalet behöver du skriva ut den direkt eller spara ner den på din dator för att det du fyllt i inte ska gå förlorat. Avtalet måste undertecknas skriftligen (inte digitalt) av båda parter. 

Behöver du ta reda på en fastighetsbeteckning eller vem som äger en fastighet? Med e-tjänsterna Min Karta och Vem äger fastigheten kan du få fram uppgifterna (nytt fönster).

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.


Fastigheten/tomträtten som upplåter nyttjanderätten:
Nyttjanderättshavare:
Ändamål:
Övrigt:
Du kan använda kartan för att söka fram fastigheten som upplåter nyttjanderätten. Markera sedan med hjälp av ritverktyget var på fastigheten rättigheten är belägen.