Languages Lättläst Teckenspråk

Tillstånd enligt lagen om skydd för geografisk information

Har du en drönare utrustad med kamera? Eller arbetar med flygfoto eller insamling av annan typ av geografisk information från luften? Då finns det många regelverk och restriktioner att tänka på angående hur du får använda din utrustning och materialet du skapar med din utrustning.

På grund av hög ärendeingång till oss så har vi från och med maj månad längre handläggningstid än normalt.


Vi på Lantmäteriet hanterar vad som kallas spridningstillstånd vilket är något du behöver ansöka om innan du delar, laddar upp, sprider eller säljer bilder, video eller annat material som på något sätt avbildar Sveriges landområden från luften.

Att ansöka om tillstånd är enkelt och kostnadsfritt. När ansökan har registrerats skickas en inbjudan ut till vår filskickstjänst där du kan ladda upp ditt material, alternativt skickas instruktioner ut om hur du skickar in materialet fysiskt till oss. Av säkerhetsskäl tar vi inte emot material på annat sätt.

När vi fått in dina filer granskar vi materialet och återkommer med ett beslut till dig så snabbt vi kan. Har vi frågor kommer vi kontakta dig via telefon eller e-post under handläggningens gång.

Tillståndsansökan

Ansök om spridningstillstånd

OBS! Innehåller ditt material sjögeografisk information så som djupdata och/eller information om havsbotten krävs ett tillstånd från Sjöfartsverket.