På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Tillstånd enligt lagen om skydd för geografisk information

Enligt lagen och förordningen om skydd för geografisk information krävs spridningstillstånd för att publicera eller på annat sätt sprida sammanställningar av geografisk information.

Enligt 9 § lag (2016:319) om skydd för geografisk information är det är förbjudet att sprida en sammanställning av geografisk information; 

  1. Om förhållanden i ett visst vattenområde eller viss sträcka av ett vattenområde som avser Sveriges sjöterritorium, med undantag för sjöar, vattendrag och kanaler, eller
  2. Över andra delar av svenskt territorium om informationen inhämtats från luftfartyg genom fotografering eller liknande registrering.

Med geografisk information avses ”Lägesbestämd information om förhållanden på och under markytan samt på och under sjö- och havsbotten”

Sjöfartsverket ansvarar för tillståndsgivning enligt punkten 1, och Lantmäteriet ansvarar för tillståndsgivning enligt punkten 2.

  • Vilken information behöver man söka tillstånd för?

    Enligt lagen krävs tillstånd för att sprida flygfoton eller liknande registreringar från luftfarkost om det kan klassas som geografisk information. Lagens definition av geografisk information lyder:

    ”Lägesbestämd information om förhållanden på och under markytan
    samt på och under sjö- och havsbotten”

    Med liknande registreringar menas exempelvis laserskannade data, film, registreringar från värmekamera, radardata etc. Lantmäteriet ansvarar dock enbart för tillståndsgivning när det avser registreringar över land.

    För sjögeografisk information ansvarar Sjöfartsverket, sjöar, kanaler och vattendrag undantaget.

  • Hur ansöker man?

    Ansökningsblankett finns under ”Spridningsansökan” nedan. Ansökan fylls i och skickas med fördel digitalt till den e-postadress som anges. Det är viktigt att du fyller i uppgifterna som efterfrågas så noggrant som möjligt vilket förenklar och förkortar handläggningstiden. Information om hur ansökningsblanketten fylls i finns i blanketten. 

    Det är viktigt att du så exakt som möjligt anger var du har samlat in ditt material. Vi måste kunna hitta platsen för att kunna granska materialet. Du kan ansöka om material från flera olika platser i samma ansökan men glöm inte att ange platsinformation för alla platser.

    När vi får in ansökan skickar vi en inbjudan till vår filskickstjänst där du kan ladda upp dina data som du söker spridningstillstånd för. Vi kan då granska materialet och handlägga ärendet. 

    Om du har material från flera platser underlättar det om du döper dina filer som du laddar upp så att vi enkelt kan se vilka filer som tillhör vilken plats.

    Observera   Skicka inte filer med andra filskickstjänster då Lantmäteriets filter stoppar detta och vi kan inte se att något skickats. 

  • Spridningsansökan

    Spridning av sjögeografisk information enligt punkten 1, beskrivet här ovan, kräver tillstånd av Sjöfartsverket (nytt fönster)

    Spridning av geografisk information över svenskt landterritorium som inhämtats från luftfartyg enligt punkten 2 kräver tillstånd från Lantmäteriet.
    Ansökan kan göras via blankett i word- eller pdf-format.

    Ansökan skickas till Lantmäteriet via brevlådan tillstandsarenden@lm.se

  • Undantag från tillståndsplikten

    För vissa typer av information eller för information över särskilda områden kan undantag medges genom Lantmäteriets föreskrifter om undantag från tillståndsplikten.

  • Hur blir det med så kallade ”självgranskningsrätter”?

    Så kallade självgranskningsrätter grundar sig i den gamla lagens 6§ och förordningens 11§ som säger att den tillståndsansvariga myndigheten kan medge undantag från tillståndsplikten.

    I den nya lagen har denna möjlighet att medge undantag, och därmed också möjligheten till att ge självgranskningsrätt, slopats och istället har ansvariga myndigheter fått rätt att utfärda föreskrifter om undantag från tillståndsplikten vad avser vissa typer av information och eller områden.

    Lantmäteriet har tagit fram sådana föreskrifter och information om dessa finns under fliken ovanför denna ”Undantag från tillståndsplikten".

    Av Försvarsmakten beslutade självgranskningsrätter gäller dock med den gamla lagen tills det att tidsbegränsningen i beslutet gått ut eller i ett år, det vill säga som längst till 1 maj 2017. Därefter måste spridningstillstånd sökas från Lantmäteriet om inte de data som avses spridas kan gå in under något av undantagen i Lantmäteriets föreskrifter

  • Vem är det som sprider informationen?

    Vi har tagit fram en principmodell för att avgöra detta.

    1. Om en uppdragsgivare ger en flygfotograf i uppgift att fotografera ett visst område och fotografen i sin tur lämnar över allt material till uppdragsgivaren åligger det uppdragsgivaren att söka spridningstillstånd om denna avser att sprida dessa bilder.
    2. Om däremot flygfotografen fotograferar på eget initiativ i syfte att sälja till flera eventuella kunder så är det fotografen som är skyldig att söka spridningstillstånd.

    Vid ärenden som frångår principmodellen gör vi en bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet.

  • Övrig information kring flygning och fotografering

    För dig som flyger drönare och samlar in information genom fotografering eller liknande registreringar finns en del regler och andra tillstånd att ta hänsyn till, läs mer på Transportstyrelsens sida.

Dela den här sidan med andra

Öppna data

Ladda ner historiska ortofoton gratis

Nu släpper vi ett rikstäckande lager av historiska ortofoton som öppna data.

Ladda ner bilderna

Spridningstillstånd

Ska du filma eller fotografera från drönare?

Tänk på att du fortfarande behöver spridningstillstånd för att sprida bilder och filmer tagna från luften.

Läs mer och ansök

Kartor

Skriv ut din egen kartbok!

Zooma, panorera, ladda hem och skriv ut din egen kartbok i skala 1:50 000.

Läs mer

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Är det fortfarande aktuellt?
Då kan inskrivningen behöva förnyas senast 2018. Officialservitut berörs ej.

Läs mer

Digitalt först

Smartare samhällsbyggnadsprocess

Se resultatet från Society hack i Almedalen där deltagarna tog sig an utmaningar kring Digitalt först.

Lantmäteriet i Almedalen 2017