Other languagesLanguages LättlästLättläst TeckenspråkTeckenspråk

Rättsinformation

Här kan du läsa mer om de lagar och förordningar som är relevanta för Lantmäteriets verksamhet, dessutom olika remissvar, anvisningar och handledningar.

På sidan Lagrummet hittar du alla författningar som berör Lantmäteriet i kronologisk ordning.