Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Vi tillhör Finansdepartementet. 

Hos oss kan du få information och dokumentation om Sveriges geografi och hjälp med att stycka av en tomt eller på andra sätt förändra fastighetsgränser. Det är också till oss du vänder dig med din ansökan om lagfart för att registrera dig som ägare av en fastighet.

Vår verksamhetsidé är att bidra till hållbart samhällsbyggande och ekonomisk utveckling genom att skapa förutsättningar för att:

  • bebygga och utveckla fastigheter och samhällets infrastruktur.
  • köpa, äga och sälja fastigheter.
  • söka, hitta och använda geografisk information och fastighetsinformation.

Vårt uppdrag

Vi ansvarar för fastighetsindelningen i Sverige och försörjer samhället - offentlig sektor, näringsliv och privatpersoner - med information om geografi och fastigheter.

Vi säkrar ägandet av fastigheter och tillgängliggör geodata till samhället. Vi utvecklar samhället och tar ledning inom utvecklingen av samhällsbyggnadsprocessen.

Vi säkerställer en nationell geodetisk infrastruktur.

Att fastställa ortnamn enligt ett vårdat ortnamnsskick ingår också i vårt uppdrag.

Du kan läsa mer om vårt uppdrag i Lantmäteriets regleringsbrev (pdf, nytt fönster). Läs även mer om Lantmäteriets förordning på Sveriges Riksdags webbplats (nytt fönster) .


För att arbeta effektivt samverkar Lantmäteriet, och deltar i projekt, med andra myndigheter, kommuner och organisationer. Läs mer om vår samverkan med andra.

Våra återförsäljare är en viktig samarbetspart för att vi, enligt vårt uppdrag, ska kunna öka och bredda användningen av geografisk information och fastighetsinformation – genom dem når vi ut till alla användare.


Film om kraften i geodata

Vad har självkörande bilar, sommarens skogsbränder och missing people gemensamt? För alla spelar geodata en avgörande roll.

Geodata är digital geografisk information – något som de flesta av oss använder dagligen i någon form. Den hjälper oss söka efter en plats, hitta rätt och se väderprognoser. Andra kräver mer avancerad information.

Lantmäteriet är garanten för att Sverige har tillgång till rikstäckande geodata. Den hjälper organisationer att utveckla självkörande bilar och upptäcka outforskade platser.

Geodata är en förutsättning för samhällets utveckling. Lantmäteriet bidrar i allra högsta grad med aktuella och kvalitetssäkrade geodata. Vi ville lyfta detta på ett greppbart sätt, därför skapades filmen Geodata i samhället.

Se filmen om hur Lantmäteriets geodata bidrar till nya innovationer, upptäckter – och räddar liv.

Film om Lantmäteriet