Nyheter inom geodesi - Nyhetsbrev maj 2023

Lantmäteriets geodesienhet informerar om kurser, seminarier och andra evenemang samt rapporterar om aktuella händelser inom geodesiområdet.

Ny Galileo-baserad positioneringstjänst lanserad

Den 24 januari meddelade EUSPA, European Union Agency for the Space Program, att den noggranna positionstjänsten Galileo HAS (High Accuracy Service) är lanserad. Den nya tjänsten bygger på det europeiska satellitpositioneringssystemet Galileo och är en gratistjänst som minskar osäkerheten vid positionering till några dm horisontellt. Tjänsten baseras på ett koncept som kallas PPP (Precise Point Positioning) och den är tillgänglig både direkt från Galileo-satelliterna och via internet.

Läs mer om Galileo HAS på EUSPA:s webbplats (nytt fönster).

Euref-symposiet 2023 i Göteborg

Euref anordnar årligen ett symposium där representanter från de flesta europeiska länder träffas för att lära nytt och utbyta erfarenheter. I år anordnas Euref-symposiet på Chalmers i Göteborg den 24–26 maj, med en inledande utbildningsdel den 23 maj.

Besök Euref-symposiets webbplats för mer information (nytt fönster).

Euref är den europeiska regionala delen av den internationella geodetiska samarbetsorganisationen IAG, International Association of Geodesy. Euref har bl.a. tagit fram och förvaltar de europeiska referenssystemen som våra svenska SWEREF 99 och RH 2000 bygger på. Euref arbetar också för att utveckla den geodetiska infrastrukturen i Europa och ta fram olika produkter och tjänster som behövs i en geodetisk infrastruktur, t.ex. modeller av jordskorpans deformationer och geoidmodeller som referensyta för höjdsystem.

Pris till Lantmäteriets medarbetare

Porträttfoto av en glad kvinna i röd tröja.

Rebekka Steffen, geodet på Lantmäteriets enhet för geodetisk infrastruktur, har fått utmärkelsen Outstanding Early Career Scientist Award av geodesidivisionen inom EGU, the European Geosciences Union. Hennes huvudsakliga forskningsområde är modellering av geofysiska processer kopplade till GIA (glacial isostatic adjustment). Hon deltar också aktivt i Eurefs arbete, främst med utveckling av en europeisk hastighetsmodell.

Läs mer om Rebekka Steffens arbete på EGU:s webbplats (nytt fönster).

Rebekka Steffen tog emot utmärkelsen på EGU General Assembly 2023. Foto: Holger Steffen.

Ny version av Gtrans släppt

Nu har vi släppt en ny version av Lantmäteriets programvara för koordinattransformation. Den nya versionen är Gtrans 4.1.

Några av nyheterna är:

  • Förbättrad funktionalitet i inpassningsmodulen. Det finns möjlighet till sökning av avvikande passpunkter, skriva ut en resultatrapport för inpassningen och exportera det skapade sambandet till en fil.
  • Buggrättningar och mindre förbättringar av funktionalitet.

Du kan läsa mer och ladda ned programmet utan kostnad på Lantmäteriets webbplats.

Kommande kurser och seminarier

Information om Lantmäteriets kommande kurser och seminarier kommer att finns i Lantmäteriets lärplattform (nytt fönster), där du efter inloggning kan söka reda på dem i plattformens kurskatalog. För närvarande håller kursutbudet inom GNSS-området och om transformationsprogramvaran Gtrans på att ses över.

  • 24–26 maj 2023: Euref-symposiet (nytt fönster), Göteborg.
  • 24–25 oktober 2023: Lantmäteriets GNSS-seminarium i Gävle. Mer information kommer senare.
  • Löpande: ”HMK: Detaljmätning med GNSS”; webbutbildning anpassad för självstudier, för dig som är intresserad av vad som påverkar kvaliteten vid GNSS/RTK-mätning. Utbildningen är tänkt som ett lättillgängligt komplement till handboken HMK – GNSS-baserad detaljmätning 2021.