Handbok i mät- och kartfrågor, HMK - Nyhetsbrev nr 1, 2023

Aktuell information om HMK – handböcker för en fackmannamässig hantering av geodatainsamling, geodetisk mätning och kartografi.

Besök även HMK-webben: https://lantmateriet.se/hmk.

Uppstart av HMK Kartografi

I måndags den 6 februari 2023 fattade styrgruppen för HMK beslut att starta arbetet med HMK Kartografi. Uppdragsledare kommer att vara Pellas Mats Andersson från Lantmäteriet.

Nästa steg är att ni som tidigare visat intresse av att vara med i arbetet kommer att bli kallade för ett första uppstartsmöte där vi går igenom uppdragets omfattning och förväntat resultat tillsammans.

Nästa referensgruppsmöte

Alla som är intresserade är välkomna att delta i HMK referensgrupp. Nästa referensgruppsmöte hålls digitalt den 16 mars kl. 9-12.

Till mötet finns följande punkter på agendan:

 • Starta arbetet med ny handbok, HMK-Kartografi
 • Aktuellt om webbutbildningar
 • Återkoppling från möte om Nationell specifikation för stompunkter
 • Informationstillfällen under våren

Vi ser gärna att deltagare i referensgruppen bidrar med egna punkter på agendan, frågeställningar, presentationer och är delaktiga i efterföljande dialoger.

Hör gärna av dig till oss:

 • om du har bidrag eller frågeställningar till mötesagendan
 • om du har frågor om referensgruppen eller HMK-arbetet i stort
 • om du inte fått kallelse till vårens möte.

Mejla då till hmk@lm.se.

HMK-utbildningar

Inom HMK erbjuds följande webbutbildningar:

 • HMK: En introduktion
 • HMK: En orientering i digital grundkarta
 • HMK: Kravställning vid upphandling av geodata
 • HMK: Detaljmätning med GNSS

Samtliga utbildningar är kostnadsfria och avsedda för självstudier.

Information och anmälan till Lantmäteriets HMK-utbildningar.

Tips om andra aktiviteter

Kartdagarna

Kartdagarna arrangeras i Helsingborg 18-20 april. Tisdag den 18 april, kl. 15–16.30 kommer det finnas möjlighet att få en inblick i pågående aktiviteter.

Ta del av hela programmet på Kartgrafiska Sällskapets webbplats (nytt fönster).

MätKart23

I år går SKMF:s konferens MätKart av stapeln i Västerås, 3-5 maj. HMK kommer bl.a. att figurera i föresläsningspasset "Hur noggrant ska det vara"? Vi vill också tipsa om en intressant workshop på MätKart23 som kommer att handla om mätning och arbetssätt för att förbättra kvalitet på fastighetsgränser.

Håll utkik efter program och anmälningssida på SKMF:s webbplats (nytt fönster).

Dialogmöte gällande Nationell specifikation Stompunkter

Lantmäteriet arbetar tillsammans med Dataverkstan (nytt fönster) med att ta fram en Nationell specifikation för Stompunkter, en av samhällsbyggnadsprocessens efterfrågade datamängder.

Vi har nu ett material vi vill stämma av med kommuner, systemleverantörer och andra intresserade parter.

Det finns en informationsmodell för stompunkter framtagen, vi vill ha era synpunkter på:

 • Innehåller modellen rätt information?
 • Ser ni nyttor med nationell åtkomst till stompunkter?
 • Hur ser era förutsättningar ur för att tillhandahålla stompunkter nationellt?

Senast den 15 februari kommer informationsmodell samt förklarande beskrivningar att göras tillgängliga här.

Tid: onsdag den 22 februari, kl. 10–12.
Plats: Digitalt möte, länk mejlas ut till anmälda deltagare.

Vill du delta i dialogmötet? Anmäl dig senast den 20 februari till smartsam@lm.se.

Nyhetsbrev

Information om hur du gör om du vill prenumerera på nyhetsbrev från Lantmäteriet.