Digital samhällsbyggnadsprocess - Nyhetsbrev nr 6, 2023

Webbsänt informationsmöte – Smartare samhällsbyggnadsprocess

Måndag den 19 juni, kl. 13.00-14.00, håller Lantmäteriet en webbsänd information om status och framdrift i arbetet med smartare samhällsbyggnadsprocess. Du är varmt välkommen att delta i webbsändningen (nytt fönster).

Kommande informationstillfällen under hösten:

 • måndag den 18/9, kl. 13-14
 • måndag den 30/10, kl. 13-14
 • måndag den 11/12, kl. 13-14.

Smartare samhällsbyggnadsprocess, förändringsresan mot en ny destination

Torsdag den 19/10 genomför Lantmäteriet höstens webbinarium för smartare samhällsbyggnadsprocess. Fokus är myndigheternas och kommunernas interna förändring och anpassning mot en smartare samhällsbyggnadsprocess. Gör en notering redan nu i din kalender, mer information kommer efter sommar och semester.

Vi flaggar för begränsad support under sommar- och semesterperioden

Lantmäteriet har en begränsad support för frågor som rör smartare samhällsbyggnadsprocess och den Nationella geodataplattformen under sommar- och semesterperioden. Telefonsupporten är stängd veckorna 29–31, men ni är varmt välkomna att skicka in ett skriftligt ärende till supportens brevlåda geodatasupport@lm.se, så återkopplar vi så snart vi kan.

Kommuner som vill delta i test av byggnad

16 kommuner anmälde intresse att delta i tester av datamängden byggnad i den Nationella geodataplattformens testmiljö, när Lantmäteriets regionala geodatasamordnare den 25/4 genomförde ett webbinarium om byggnad.

Dessa kommuner bjöds in till uppföljningsmöte den 17/5, för mer information om tester och vilka förutsättningarna är för att delta som testkommun.

 • I test av byggnad ingår till exempel att titta på hur dagens struktur av byggnadsdata stämmer och kan vidareutvecklas utifrån de möjligheter som ges enligt den nationella specifikationen.
 • Många kommuner står inför ett arbete med datastruktur och processer för att skapa datamängden byggnad som ger nytta både för den egen verksamheten samt för externa användare.

Från och med januari 2024 kommer Lantmäteriet endast att hantera DRK-leveranser från de kommuner som tecknat DRK-avtal

Lantmäteriet har som uppdrag att nationellt tillhandahålla information från registerkartan, det sker i nära samverkan med landets 290 kommuner som levererar geometri- och kvalitetsförbättringar i form av så kallade DRK-leveranser. För att säkerställa att dessa leveranser uppnår korrekt kvalité kommer Lantmäteriet från och med 1 januari 2024 endast att hantera DRK-leveranser från de kommuner som tecknat DRK-avtal.

Mer information om DRK-avtal (nytt fönster)

Som kommun kontaktar du din regionala Geodatasamordnare för att teckna DRK-avtal (pdf, nytt fönster).

Nationell specifikation för stompunkter

Arbetet med framtagning av en nationell specifikation för stompunkter är nu inne i en så kallad testfas som pågår under perioden 12 – 31 maj. Följande kommuner är med och testar:

 • Malmö
 • Eslöv
 • Bjuv
 • Höganäs
 • Eksjö
 • Falköping
 • Eskilstuna
 • Umeå

Du kan läsa mer om arbetet med stompunkter på den här sidan (nytt fönster)

Nyhetsbrev

Här hittar du information hur du gör om du vill prenumerera på nyhetsbrev från Lantmäteriet (nytt fönster)