Digital samhällsbyggnadsprocess - Nyhetsbrev nr 5, 2023

När plan blir information – så kan vi tänka kring informationshantering och arkivering av digital planinformation

SKR bjuder in till seminarium som genomförs den 17 april. Fokus är arkiveringsfrågor som uppstår i en digital samhällsbyggnadsprocess där regler för arkivering och förvaltning utgår från en lagstiftning som utformats för i första hand analoga processer. Målgruppen är Strateger, arkivarier, planeringsansvariga och andra med intresse för digital samhällsbyggnadsprocess. Läs mer och anmäl dig via denna länk (nytt fönster).

SKR efterlyser kommuner som vill dela erfarenheter om digital samhällsbyggnadsprocess

SKR letar efter kommuner som har pågående eller avslutade projekt för digital samhällsbyggnadsprocess och som vill dela med sig av sina erfarenheter till andra. De är intresserade av att veta mer om till exempel projektorganisationer, framgångsfaktorer och fallgropar. Vill din kommun dela med sig av lärdomar till andra kommuner? Mejla till Cristina Thulin, SKR.

Guide för API-portalen

Här kan du ta del av en beskrivning över hur du som producent ansluter dig till den Nationella geodataplattformen (nytt fönster). Processen är uppdelad i två delar. Den första beskriver hur du ansluter dig till NGP och den andra beskriver hur du rent tekniskt tillgängliggör datamängder. I processen kan flera olika kompetenser behövas.

Inbjudan till webbinarium - Byggnader i den Nationella geodataplattformen

Den 25 april kl. 9-11, genomför Lantmäteriet ett webbinarium kring nästa viktiga datamängd i Nationella geodataplattformen, det vill säga byggnader. 

Webbsänt informationsmöte – Smartare samhällsbyggnadsprocess

Måndag den 8 maj, kl. 13.00-14.00, håller Lantmäteriet och projektet Smartare samhällsbyggnadsprocess en webbsänd information om status och framdrift i projektet. Du är varmt välkommen att delta i webbsändningen (nytt fönster).

Nästa informationstillfälle under våren blir måndag den 19 juni.

Test av Nationell specifikation Byggnad

Vill din kommun testa den Nationella specifikationen för Byggnad? Då finns stödmaterial som bland annat består av:

  • beskrivning av testprocessen och testfall samt
  • beskrivning av rutiner för att skapa, leverera och validera GeoJSON-fil till den nationella geodataplattformen.

Syftet med testerna är att öka kommunens kunskap om specifikationen samt Lantmäteriets kunskap om kommunens nuvarande data. Det är även en test på att kommunen kan producera efterfrågad information och om det finns mer information av vikt som inte finns med i den framtagna specifikationen. Testerna är också en kvalitetskontroll att specifikation, vägledning och mätningsanvisning är tydliga och användbara.

Om din kommun är intresserad av att ta del av materialet och påbörja testarbetet så är ni välkomna att kontakta er regionala geodatasamordnare (pdf, nytt fönster) eller mejla till brevlådan smartsam@lm.se.

Kartdagarna 2023

Ska du besöka Kartdagarna den 18-20 april i Helsingborg (nytt fönster)? Välkommen att delta i vår workshop! Lantmäteriet finns på plats för att bland annat informera om arbetet som sker i stor samverkan med andra aktörer för att uppnå en smartare samhällsbyggnadsprocess. Det är för uppdraget ett gyllene tillfälle att berätta om det arbete vi gör. Att träffa aktörer som kan ge oss konkreta behov, risker och möjligheter med de datamängder vi arbetar med för att ta fram Nationella specifikationer och kunna hantera genom den Nationella geodataplattformen (nytt fönster).

Nyhetsbrev

Här hittar du information hur du gör om du vill prenumerera på nyhetsbrev från Lantmäteriet (nytt fönster).