Digital samhällsbyggnadsprocess - Nyhetsbrev nr 4, 2023

Webbsänt informationsmöte – Smartare samhällsbyggnadsprocess

Måndag den 27 mars, klockan 13.00-14.00, håller Lantmäteriet och projektet Smartare samhällsbyggnadsprocess, en webbsänd information om status och framdrift i projektet. Du är varmt välkommen att delta i webbsändningen (nytt fönster).

Kommande informationstillfällen under våren:

 • måndagen den 8/5
 • måndagen den 19/6.

Förutom att leverera detaljplaner till Nationella geodataplattformen ska kommunen även fortsätta registrera detaljplaner i Fastighetsregister

 • För de kommuner där statlig lantmäterimyndighet (SLM) är ansvarig, skickas underlag för registrering till plan@lm.se
 • För de kommuner med kommunala lantmäterimyndigheter (KLM) gäller att underlag för registrering i fastighetsregistret skickas till berörd KLM för registrering.

Lantmäteriet utreder möjligheten att konsolidera dessa leveranser, även om syftet för leveranserna är olika, men tills annat sägs ska detaljplaner fortsatt levereras till Lantmäteriet/Fastighetsregister för registrering. Anledningen är att flera frågor måste lösas kring bland annat juridik, informationssäkerhet, arkivering, teknisk lösning och hantering hos Lantmäteriet.

Inbjudan till webbinarium - Byggnader i den Nationella geodataplattformen

Den 25 april klockan 9-11, bjuder Lantmäteriet in till informationstillfälle om byggnader i den Nationella geodataplattformen. Du kommer få ta del av erfarenheter från tester och validering av byggnader, effektivisering av lov- och byggprocessen samt hur leverans sker till den Nationella geodataplattformen.

Förhoppningen är att 2023 blir året då kommuner ansluter sig och tillgängliggör byggnader via den Nationella geodataplattformen. Under webbinariet presenteras:

 • Värdefulla erfarenheter från kommunernas digitaliseringsresa
 • Nyttorna med specifikationen, tillhörande mätningsanvisningar och vägledning samt
 • Informationsflöden och praktiskt tillvägagångssätt.

Medverkande:

 • kommuner som under året testar byggnadsspecifikationen beskriver leverans till plattformen och effektiviseringar i de kommunala processerna
 • systemleverantörer som visar hur leveranser i praktiken kommer att fungera
 • föreläsare från Boverket och Lantmäteriet. 

Målgrupp - chefer och handläggare inom verksamheterna:

 • samhällsbyggnad
 • bygglov
 • kart/mät/GIS
 • IT och digitalisering

Bakgrundsfakta

Den nya nationella specifikationen är anpassad för både ajourhållning av primär-/baskarta och användning i plan- och bygglovsprocessen. Den stödjer både 2D- och/eller 3D-hantering och bidrar till förenklad informationsöverföring inom och mellan kommuner samt externa aktörer. Specifikationen lägger också grunden för framtida kopplingar mellan BIM och GIS. För att nå full utväxling i detta krävs även utveckling av standardiserade BIM-modeller för lov- och byggprocessen samt en utveckling av lägenhetsregistret, med information om bland annat antal lägenheter, areor och historik för bostadslägenheter och lokaler.

Ändring av detaljplan

Om du missade webbinariet den 2 februari gällande hantering ändring av detaljplan i den Nationella geodataplattformen, kan du i efterhand ta del av filmklippen (nytt fönster). Vi kommer inom kort även publicera frågor och svar från informationstillfället.

Informationen vänder sig till planhandläggare, plankonsulter med flera som tar fram och tillgängliggör detaljplaner i den Nationella geodataplattformen. Filmklippen tar upp:

 • När en digital detaljplan ändras det vill säga ändra, lägga till eller ta bort en planbestämmelse
 • När en detaljplan delvis upphävs
 • När en ny detaljplan upphäver en digital detaljplan
 • När en äldre detaljplan som inte är digital ska ändras
 • När en äldre detaljplan med en eller flera ändringar ska digitaliseras.

Ta del av digitaliseringens möjligheter

En smartare samhällsbyggnadsprocess är en nationell angelägenhet. Ta del av interna och externa förväntningar, nyttor och effekter (nytt fönster) av digitalisering hos både kommuner och myndigheter.

Datamängder i den Nationella geodataplattformen (NGP)

Datamängderna i den Nationella geodataplattformen följer gällande nationella specifikationer. På webbsidan hittar du beskrivningar och specifikationerna (när specifikationer finns) för respektive datamängd som finns i plattformen eller som är på gång (påbörjade datamängder). Läs mer och ta del av informationen (nytt fönster).

Nyhetsbrev

Information om hur du gör för att prenumerera på nyhetsbrev från Lantmäteriet.