Om Geoskolan

Geoskolan är en digital lärmiljö med ett kartverktyg och förslag på lektioner för geografiska presentationer och analyser av natur och samhälle. Du kan använda verktyget för att utveckla elevernas digitala kompetens och förmåga att kritiskt granska och värdera information.

Geoskolan är gratis och öppen för alla

Verktyget gör det enkelt att använda kartor och annan geografisk information i grundskolan och gymnasiet. Geoskolan innehåller geografisk information från flera myndigheter. Den är webbaserad och öppen för alla, enkelt tillgänglig och kostar inget att använda.

Kom igång med Geoskolan

För att komma igång med Geoskolan finns ett antal lektionsförslag inom olika ämnesområden. Målet med lektionerna är att ge kunskaper om geografiska källor och verktyg, till exempel kartor, geografiska informationssystem (GIS) och modeller. Lektionsförslagen utgår ifrån innehållet i läroplanen för grundskolan respektive gymnasiet.

I kartverktyget finns rikstäckande geografisk information från Lantmäteriet och andra myndigheter, i form av olika kartlager. Kartverktyget kan beskrivas som ett enkelt GIS - geografiskt informationssystem - som gör det möjligt att analysera och presentera genom att välja lager, zooma, panorera, mäta, rita och skriva ut. Verktyget passar bra för fältstudier då den är anpassad för smartphone och surfplatta. Ta del av mer information om kartverktyget.

De olika kartlagren öppnar upp möjligheter för undervisning inom flera ämnesområden som till exempel geografi, historia, samhällskunskap, biologi, naturkunskap, teknik, matematik och idrott. Då lagren och kartan är rikstäckande är det enkelt att anpassa lektionen till elevernas närmiljö.

Här finns kortfattad information om Geoskolan (pdf, nytt fönster).

Kartlager från flera myndigheter

I kartverktyget visas lager med information från olika myndigheter och i lektionsförslagen finns länkar till källmaterial i form av beskrivningar och utbildningsmaterial från myndigheterna. På så sätt får eleverna kunskap om vilken myndighet som ansvarar för vilken information och beskrivningar av informationen.

Eftersom informationen i kartverktyget är direkt kopplad till de olika myndigheternas datalager arbetar elever och lärare alltid med den senast uppdaterade informationen. Geoskolan innehåller samma information som myndigheter och andra aktörer använder i sina verksamheter.

Idag innehåller kartapplikationen ett antal lager från myndigheterna:

  • Lantmäteriet,
  • Sveriges geologiska undersökning (SGU),
  • Riksantikvarieämbetet (RAÄ),
  • Statistiska centralbyrån (SCB),
  • Naturvårdsverket,
  • Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och
  • Länsstyrelsen.

Skapa nya och dela med dig av lektioner!

Som lärare kan du enkelt använda Geoskolans verktyg och förslag på lektioner till att utveckla egna lektioner inom andra ämnen, exempelvis med uppgifter att söka efter ytterligare källor.

Skapa egna lektioner

Du har fritt tillgång till kartverktyget med digital geografisk information som kan användas inom ditt ämnesområde såväl som ämnesövergripande tillsammans med dina kollegor. Med hjälp av verktyget kan du skapa egna lektioner där du kan utgå från er geografiska närhet.

Dela dina lektioner

För att underlätta för dig och dina kollegor hjälper vi gärna till att dela lektioner genom att presentera dessa här på geoskolan.se. Välkommen att kontakta oss: info@geoskolan.se.

Utvecklingen av Geoskolan

Det fortsatta arbetet med Geoskolan består främst i att presentera fler lektionsförslag inom olika ämnesområden för grundskolan och gymnasiet. En effekt av fler lektionsförslag kan vara ett behov av att utöka kartverktyget med mer information.

Lantmäteriet hjälper gärna till med att undersöka möjligheterna att utöka kartverktygets innehåll med fler kartlager. Välkommen att kontakta oss med dina idéer och önskemål: info@geoskolan.se.

Geoskolan har utvecklats av Lantmäteriet, i samarbete med Västerås stad, SCB och SGU plus en rad lärare och kommunala GIS-experter. Nu arbetar Lantmäteriet tillsammans med Arboga kommun för att driva arbetet vidare.

Hur kan Snapchat se var du är? Hur hittar man till Mordor? Och vad skulle hända om alla kartor försvann?

Se Lantmäteriets film och bredda din bild om vad en karta egentligen är. Passar för mellan-, högstadie- och gymnasielever.