Lektioner med GIS för Gymnasiet

Ta del av gratis lektionsmaterial för gymnasiet och låt eleverna lösa problem med hjälp av GIS och geodata. Lektionsförslagen kan för närvarande användas inom geografi och naturkunskap.
3 stycken glada gymnasieelever som deltar i lektioner med GIS

De kostnadsfria lektionsförslagen är framtagna tillsammans med lärare och de stödjer kunskapskraven i läroplanen. Eftersom kartverktyget ger dig tillgång till rikstäckande information kan du smidigt göra anpassningar till området som ska beröras under lektionen eller fältstudien.

Gratis lektionsmaterial för gymnasiet

I nuläget kan du som lärare utföra lektioner med GIS för gymnasiet i geografi och naturkunskap. Varje lektion är uppdelad i beskrivning, syfte, delmoment, uppskattad tidsåtgång och vilken koppling som finns till mål i läroplanen.

Introduktion för lärare

Här hittar du information om Lantmäteriet, geodata och dess användningsområden samt en introduktion till hur du kan använda Geoskolan i undervisningen.

Introduktion till Geoskolan för lärare (pdf)

Lektioner


Låt gymnasieeleverna öva källkritisk granskning

Geoskolan kan hjälpa till att utveckla gymnasieelevernas förmåga att kritiskt granska källor eftersom den inkluderar övningar i att värdera fakta. Den källkritiska förmågan stärks när eleverna får resonera om källors relevans och trovärdighet.


Kunskapsbank 

Ta del av mer intressanta fakta:


Har du önskemål, idéer eller material att dela med dig av? Välkommen att kontakta oss på info@geoskolan.se.