Lektioner med GIS för Grundskolan

Här hittar du gratis lektionsmaterial för grundskolan där eleverna får använda sig av GIS och geodata. Det kostnadsfria lektionsmaterialet kan användas på lektioner i geografi, historia, samhällskunskap, biologi, naturkunskap, teknikorienterade ämnen, matematik och idrott.
4 leende grundskoleelever i ett klassrum, redo för lektioner med GIS

Lektionsförslagen stödjer kunskapskraven i läroplanen och är framtagna i samarbete med lärare. Du kan enkelt göra anpassningar till ditt närområde eftersom du har tillgång till rikstäckande information i kartverktyget.

Gratis lektionsmaterial för grundskolan

Till varje lektionsförslag finns en lärarhandledning som ger en inledande beskrivning, syfte med uppgiften, delmoment, hur lång tid lektionen beräknas ta och kopplingen till läroplanens mål.

Introduktion för lärare

Här hittar du information om Lantmäteriet, geodata och dess användningsområden samt en introduktion till hur du kan använda Geoskolan i undervisningen.

Introduktion till Geoskolan för lärare (pdf)

Lektioner

Välj lektionsmaterial efter årskurs, från förskoleklass till årskurs 9.

Lektioner med GIS för årskurs F-3:

Lektioner med GIS för årskurs 4-6:

Lektioner med GIS för årskurs 7-9:


Hjälp grundskoleeleven att öva källkritisk granskning

Använd Geoskolan till övningar i att värdera fakta och därigenom utveckla förmågan att kritiskt granska källor. Här finns goda möjligheter att träna eleverna i att resonera om källors relevans och trovärdighet för att stärka den källkritiska förmågan.


Kunskapsbank 

Ta del av ytterligare intressanta fakta:


Har du önskemål, idéer eller material att dela med dig av? Välkommen att kontakta oss på info@geoskolan.se.