Geoskolan

Utveckla elevernas digitala kompetens och undervisa med GIS och geodata! Med Geoskolan får du som grundskole- eller gymnasielärare tillgång till ett kostnadsfritt undervisningsstöd som kan användas i de flesta ämnen. Här får du lektionsförslag och tillgång till en kartapplikation med data från Lantmäteriet och flera andra myndigheter.

Undervisa med GIS och geodata

Geoskolan är en naturlig del av Lantmäteriets verksamhet. Vi är den myndighet som kartlägger Sverige. Med Geoskolan möter vi grundskolans och gymnasieskolans grundläggande behov av geografisk information. På så sätt skapar vi förutsättningar för att öka och bredda kunskapen om och användningen av geografisk information, det vi kallar geodata. Läs mer om Geoskolan.

Geoskolan för grundskolan

Hitta förslag på lektioner och fältstudier inom GIS och geodata för elever i förskoleklass upp till årskurs 9. Materialet stödjer kunskapskraven i läroplanen och det är framtaget i samarbete med lärare.

Ta del av Geoskolan för grundskolan.

Geoskolan för gymnasiet

Ta del av våra lektioner och fältstudier för gymnasiet där eleverna får hantera GIS och geodata. Lektionsförslagen är framtagna tillsammans med lärare och stödjer kraven i läroplanen.

Ta del av Geoskolan för gymnasiet.


Film om Geoskolan

Är du nyfiken på din närmiljö? Jämför hur det ser ut i kartan och använd Geoskolans kartverktyg för fältstudier.

Vill du läsa mer?

Hjälp och tips till Geoskolans kartapplikation.

Tips på andra webbplatser med information, artiklar, kartor, spel med mera.