Samfälligheter

Hos oss kan du få hjälp med ärenden som gäller olika typer av samfälligheter, samfällighetsföreningar och uppgifter om dessa.

Vad är en samfällighet?

En samfällighet är ett mark- eller vattenområde, utrymme eller fiskeområde som tillhör flera fastigheter gemensamt. Andra typer av samfälligheter finns också. Några exempel är anläggningssamfällighet, vägsamfällighet och markavvattningssamfällighet.

Laddningspunkter för elfordon

Funderar din samfällighetsförening på att installera laddningsplatser? Läs om vad som gäller för laddstationer på gemensam parkeringsplats.

Kostnadsexempel – nya gemensamhetsanläggningar

Det är många faktorer som påverkar den slutgiltiga kostnaden för er ansökan om att bilda en ny gemensamhetsanläggning. Ta del av exempel på kostnader för nya gemensamhetsanläggningar.

Ändra andelstal i gemensamhetsanläggning

Andelstalen i en befintlig gemensamhetsanläggning kan ändras på olika sätt. Ta reda på hur ni ändrar andelstal, vad det kostar och vad som är bra att tänka på.