Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Samfälligheter

Här kan du få hjälp med ärenden som gäller olika typer av samfälligheter, samfällighetsföreningar och uppgifter om dessa.

Vad är en samfällighet?

En samfällighet är ett mark- eller vattenområde, utrymme eller fiskeområde som tillhör flera fastigheter gemensamt. Andra typer av samfälligheter finns också. Några exempel är anläggningssamfällighet, vägsamfällighet och markavvattningssamfällighet.