Frigörande av fastighetstillbehör

Här kan du läsa om frigörande av fastighetstillbehör, som till exempel en byggnad, en ledning eller ett stängsel.

Vad är fastighetstillbehör?

En fastighet kan förutom marken också bestå av olika fastighetstillbehör – till exempel en byggnad, en ledning, ett stängsel eller en annan anläggning som har byggts på fastigheten ”för stadigvarande bruk”, alltså inte tillfälligt.

En byggnad, en kraft- eller fjärrvärmeledning eller annan anläggning som används när man utövar av en ledningsrätt kan frigöras från fastigheten så att de istället blir lös egendom.

Varför frigöra fastighetstillbehör?

Anledningen att göra det kan till exempel vara att ett skogsbolag säljer skogsmark med egna ledningar på – men vill behålla äganderätten över ledningarna. Och det är just detta som frigörande av fastighetstillbehör gör möjligt: när fastighetstillbehören blir lös egendom så flyttas äganderätten från den som äger marken till den som har ledningsrätten. 

Vilka beslut kan vi fatta?

Vi kan fatta beslut om att frigöra fastighetstillbehör samtidigt som en ledningsrätt skapas för anläggningen. Frigörande kan också ske som en egen åtgärd för anläggningar som det redan har upplåtits ledningsrätt för. Det räcker alltså inte med att rätten till anläggningarna med tillbehör har tryggats med en nyttjanderätt eller ett avtalsservitut.