Dags för årsmöte?

Våren är ofta en tid för många samfällighetsföreningars årsmöten. Men vad är det som gäller när pandemin har klingat av men ändå fortsätter?

Återinförande av lagstiftning

I april 2020 började en lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor att gälla. Syftet var att underlätta för företag och föreningar att genomföra årsstämmor på ett sådant sätt att risken för att sprida viruset som orsakar covid-19 kunde minskas. Lagen var tidsbegränsad och slutade att gälla den sista december 2021.

Nu har regeringen föreslagit en ny lag som innebär att de tillfälliga undantagen för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor återinförs under en begränsad tid.

Lagen börjar gälla den 1 mars och slutar att gälla den sista december 2022.

Läs om den tillfälliga lagstiftningen på regeringens webbplats: Återinförande av tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor (nytt fönster)

Du kan även läsa mer på Riksförbundet Enskilda Vägars webbplats: Corona – Stämmolagen har återinförts (nytt fönster)

Ett tiotal brevlådor på rad framför ett rödmålat äldre trähus