Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Dags för årsmöte?

Våren är ofta en tid för många föreningars årsmöten. Men vad händer nu när många vill undvika större sammankomster med anledning av coronaviruset?

Lantmäteriet får många frågor från samfällighetsföreningar med anledning av att det enligt stadgarna ska hållas föreningsstämma eller årsmöte under våren. Frågorna gäller ofta om styrelsen kan frångå stadgarna och hålla årsmötet senare, för att undvika risk för spridning av det nya coronaviruset. Här har vi samlat information och länkar som stöd för dig och din förening.

Ny lagstiftning 

Lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor som trädde i kraft den 15 april 2020 och som skulle gälla till utgången av 2020 har förlängts på grund av det fortsatt osäkra läget med pågående smittspridning i samhället. Lagen kommer att fortsätta att gälla till utgången av 2021.

Läs mer om den tillfälliga lagstiftningen på regeringens webbplats: Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor (nytt fönster)

Information från andra organisationer

Länsstyrelsen i Stockholms webbplats finns även dels generell information om samfällighetsföreningar, dels information avseende frågor med anledning av Coronaviruset och föreningsstämmor. Motsvarande information kan komma att finnas på andra länsstyrelsers webbplatser. Information från Länsstyrelsen i Stockholm om samfällighetsföreningar (nytt fönster)

Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) webbplats finns information om hur ni som förening kan agera om ni inte kan, eller vill, genomföra er föreningsstämma i enlighet med era stadgar (pdf, öppnas i nytt fönster). Till REV kan du som är medlem i förbundet även ringa för att få råd.

HSB har även tagit fram information om hur bostadsrättsföreningar som är delägare i en samfällighetsförening bör tänka kring kommande föreningsstämmor.

Du kan också vända dig till andra föreningar eller sakkunniga på den öppna marknaden som har kunskap om förvaltning av samfälligheter.

Ett tiotal brevlådor på rad framför ett rödmålat äldre trähus