Uppdaterad information – Releasedatum flyttas fram för Taxering Direkt 3.0

8 September 2023

Releasen av Taxering Direkt v.3.0 flyttas fram till början av 2024. Det innebär även att avvecklingen av Taxering Direkt v.2.0 flyttas fram.

Skatteverket har gjort ytterligare ändringar i sin informationsmodell vilket innebär att den nya versionen av Taxering Direkt måste anpassas innan release.

Vi har tidigare informerat om att version 3.0 av Taxering Direkt skulle komma 2023-10-03, i en nyhet från 2023-03-28. Denna release flyttas nu fram till början av 2024.

Det innebär även att avvecklingen av den nu gällande versionen Taxering Direkt 2.0 flyttas fram. Avvecklingsdatum är ännu inte bestämt men versionerna kommer ligga parallellt minst ett halvår.

Mer detaljerad information kommer så snart ett nytt releasedatum har fastställts för version 3.0.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website