Nytt tillhandahållande av taxeringsinformation

28 March 2023

Lantmäteriets produkter som innehåller taxeringsinformation, kommer att anpassas till Skatteverkets nya tillhandahållande. Som första steg anpassas direktåtkomstprodukten Taxering Direkt v.3.0 och därefter den nya nedladdningsprodukten Taxering Nedladdning.

Arbetet med anpassning mot Skatteverket förändrade informationsstruktur pågår och vi publicerar nu ett första utkast för produktdokumentationen för den kommande versionen av Taxering Direkt, 3.0. Dokumentationen finns tillgänglig via Geotorget dokumentation (nytt fönster).

I dokumentationen hittar du:

  • teknisk beskrivning 
  • schema 
  • informationstillhandahållandemodell
  • informationsmappning som visar skillnaden mellan Taxering Direkt v.2.0 och Taxering Direkt v.3.0.

Vi vill uppmärksamma att dokumentationen är ett första utkast och vissa ändringar kan tillkomma.

Den kommande versionen Taxering Direkt v.3.0 kommer att driftsättas 2023-10-03. Nu gällande version, 2.0, kommer ligga kvar parallellt fram till mars/april 2024. Notera att för version 2.0 kommer informationen att sluta uppdateras med omprövningar vid årsskiftet 2023/2024.

Taxering Nedladdning kommer preliminärt att driftsättas vid årsskiftet 2023/2024.

Nedladdningsprodukten Taxering Nedladdning kommer att kunna beställas via Geotorget beställning (nytt fönster).

Just nu pågår arbete med att dokumentera vad som kommer skilja de båda produkterna åt, i stora drag kommer dock informationsinnehållet i Taxering Direkt v.3.0 att vara densamma i Taxering Nedladdning.

Mer detaljerad information kommer att skickas senare.

Viktiga datum för Taxeringsinformation

2023-04-04

Första utkast av dokumentationen för Taxering Direkt v.3.0 publiceras i Geotorget dokumentation

2023-10-03

Release för Taxering Direkt v.3.0

Årsskiftet 2023/2024

Release för Taxering Nedladdning

2024-01-01

Omprövningar tillhandahålls inte i Taxering Direkt v.2.0

Mars/april 2024

Taxering Direkt v.2.0 avvecklas

Oktober 2024

Taxeringsinformationen i Fastighetsuttag och Fastighetsavisering blir inaktuell

För mer information, se produktsidan Taxering Direkt.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website