Uppdaterad information – Releasedatum flyttas fram för fastighetsprisprodukterna

1 February 2024

Releasen av Fastighetsprisavisering version 3.0 och Fastighetsprisuttag version 3.0 flyttas fram till preliminärt september - oktober 2024.

Som vi tidigare informerat kommer Skatteverket att förändra sitt tillhandahållande, se nyhet från 2 maj och 4 september 2023.

Skatteverket har nu gjort ytterligare ändringar i sin informationsmodell vilket innebär att de nya versionerna av fastighetsprisprodukterna måste anpassas innan release.

Ett första utkast som beskriver förändringarna i fastighetsprisprodukterna finns tillgängliga på respektive produktsida:

Observera att det kan tillkomma ytterligare förändringar i dokumentationen.

Driftsättning av de nya versionerna kommer ske med en hård övergång vilket innebär att de gamla versionerna avvecklas. Produkterna kommer att levereras i samma leveransformat och med samma beställningsförfarande som nu.

Mer detaljerad information kommer så snart ett nytt releasedatum har fastställts för version 3.0.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website