Förändringar gällande tillhandahållande av fastighetsprisinformation

4 September 2023

Skatteverket ändrar sitt tillhandahållande av taxeringsinformation till Lantmäteriet vilket påverkar fastighetsprisprodukterna.

Som vi tidigare informerat kommer Skatteverket att förändra sitt tillhandahållande, se nyhet från 2 maj 2023. Anpassning mot Skatteverkets förändrade informationsstruktur gällande 
taxeringsinformationen pågår. Ett första utkast som beskriver förändringarna i Fastighetsprisprodukterna finns tillgängliga på respektive produktsida.

Observera att det kan tillkomma ytterligare förändringar i dokumentationen.

Planerad driftsättning för de nya versionerna av Fastighetsprisuttag och Fastighetsprisavisering är Q1 2024 med en hård övergång vilket innebär att de gamla versionerna avvecklas.

Produkterna kommer att levereras i samma leveransformat och med samma beställningsförfarande som nu.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website