Uppdaterad information – Lansering av Taxering Nedladdning flyttas fram

19 October 2023

Lanseringen av den nya produkten Taxering Nedladdning i Geotorget flyttas fram. Det innebär även att avvecklingen av produkterna Fastighetsuttag och Fastighetsavisering flyttas fram.

Vi har tidigare informerat om att den nya produkten Taxering Nedladdning skulle lanseras vid årsskiftet 2023/2024 (nyhet från 2023-03-28). Denna lansering är nu framflyttad. Inget nytt lanseringsdatum är beslutat men lansering kommer inte ske innan sommaren 2024.

Detta innebär även att avvecklingen av leveranserna i Överföringsformatet ÖFF, via produkterna Fastighetsavisering och Fastighetsuttag, flyttas fram. Inget nytt datum för avveckling är beslutat men vårt mål är att produkterna ska finnas parallellt med Taxering Nedladdning under ett år.

Mer detaljerad information kommer så snart ett nytt lanseringsdatum har fastställts för Taxering Nedladdning.

I och med att Skatteverket gör en övergripande uppdatering av tillhandahållandet till Lantmäteriet, kan det innebära att vi även behöver göra anpassningar i vårt befintliga tillhandahållande i början av 2024.

Om det krävs skulle det i så fall beröra följande produkter:

  • Taxering Direkt v.2.0.
  • Fastighetsavisering.
  • Fastighetsuttag.
  • Fastighetsprisavisering.
  • Fastighetsprisuttag.

Följ tidplanen på sidan Produktutveckling.
Mer information på produktsidan Taxering Nedladdning.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website