Reviderad version av Överföringsformatet ÖFF 11.50

30 March 2023

Den 30 september 2023 genomförs en mindre revidering av Överföringsformatet ÖFF 11.50. Förändringarna görs i den befintliga versionen av ÖFF och innebär inga ändringar i struktur men i värdemängd för byggnads- och lägenhetsinformation. Justeringar för beskrivningar kommer att genomföras i tre tabeller och i enstaka fält i respektive tabell.

Nedan redovisas de förändringar som kommer att genomföras på detaljnivå.

Tabell 52B ALTNAMN

I samband med översyn av byggnadsnamn utgår typ av namn = 3 (alternativnamn) och 4 (alternativ byggnadsbeteckning) i fält för NAMNTYP.

Tabell 55B LGH

Ändringen avser att det tillkommer en ny statustyp 4 (planerad) i fält LGHSTATUS.

Tabell 90A ADRPL

För fältet AVVIKERFRANSTANDARD ändras beskrivning av innehåll att värdemängden enbart är J = Ja. Är värdet inte satt är fältet tomt (null).

För mer information, se dokumentationen via produktsidorna Fastighetsuttag respektive Fastighetsavisering.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website