Fastighetsinformation Nedladdning utökas med informationstypen Bestämmelse

3 March 2023

Från och med den 1 mars 2023 är informationsmängden Markreglerande bestämmelse tillgänglig för beställning i produkten Fastighetsinformation Nedladdning.

I Fastighetsinformation Nedladdning finns sedan tidigare informationstyperna Fastighet och Inskrivning tillgängliga för beställning. Nu finns även Markreglerande bestämmelse att beställa.

Informationsmängderna Belägenhetsadress och Byggnad planeras att finnas tillgängliga för beställning under maj 2023.

Ta del av:

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website