Nyheter inom geodesi - Nyhetsbrev juli 2021

Lantmäteriets geodesienhet informerar om kurser, seminarier och andra evenemang samt rapporterar om aktuella händelser inom geodesiområdet.

Avtal om finansiering av den geodetiska verksamheten vid Onsala rymdobservatorium

Onsala rymdobservatorium utanför Göteborg är den svenska nationella anläggningen för radioastronomi. Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap vid Chalmers tekniska högskola är värd för observatoriet. En del av verksamheten vid observatoriet är geodetisk och sköts av en forskargrupp inom Rymdgeodesi och geodynamik (nytt fönster). För att säkra den geodetiska verksamheten vid observatoriet har Lantmäteriet och Chalmers ingått ett avtal som under maj 2021 signerades av Lantmäteriets generaldirektör och Chalmers rektor.

Foto av ett av radioteleskopen på Onsala. I bakgrunden syns ett annat radioteleskop, samt skyddet till ett av teleskopen. Teleskopskyddet ser ut som en jättestor golfboll.

Sexminutersfilm förklarar allt om GNSS

Vid Onsala rymdobservatorium har Grzegorz Klopotek, som nyligen disputerade inom Very Long Baseline Interferometry (VLBI), gjort en sexminutersfilm som förklarar allt om GNSS (nytt fönster). Filmen är väl värd att se!

Swepos dygnsfiler tillgängliga utan avgift

En av tjänsterna från Swepos®, det svenska nationella nätet av fasta referensstationer för GNSS, är Swepos Efterberäkning. I efterberäkningsabonnemanget ingår beräkningstjänst, Swepos-data för efterberäkning i rinex-format samt virtuella rinex-data för t.ex. efterberäkning av RTK-mätningar. En nyhet gällande Swepos-data för efterberäkning är att dygnsfiler (med 30 sekunders loggningsintervall) numera är tillgängliga utan avgift, medan timfiler (med en sekunds loggningsintervall) fortfarande kräver abonnemang.

GNSS-projekt om autonoma fordon slutfört

Projektet Network RTK Positioning for Automated Driving (NPAD) som startades för tre år sedan är nu slutfört och slutrapporten är klar. Autonoma fordon bygger sin positionering på flertalet olika sensorer, där nätverks-RTK är en viktig del.

För att nätverks-RTK ska kunna användas inom denna tillämpning behöver korrektionerna kunna distribueras till en stor mängd samtidiga användare. Inom 3rd Generation Partnership Project (3GPP – ramverk inom mobiltelefoni) har man utarbetat en lämplig standard för detta. 3GPP-standardaren tillsammans med Swepos-stationer har provats i NPAD-projektet, i testområden i Linköping, Stockholm, Borås (Astazero) samt längs riksväg 40 mellan Borås och Göteborg. Partners i projektet var Rise Mätteknik, Lantmäteriet, Astazero, AB Volvo, Caliterra, Einride, Ericsson, Scania och Waysure.

Mycket geodesi vid digitala seminarier

Såväl Kartografiska sällskapet som Sveriges kart- och mätningstekniska förening (SKMF) fick i år lov att hålla sina årliga seminarier digitalt (Kartdagarna och MätKart). På Kartdagarna hölls ett flertal geodesipresentationer och de från Lantmäteriet hölls under session 1E och 3A (nytt fönster). Vid MätKart21 höll Martin Lidberg en presentation om Geodesins nya möjligheter och utmaningar och hur vi rustar oss för dessa (pdf, nytt fönster).

Kommande kurser och seminarier

  • 30 augusti–2 september 2021: NKG Summer School (digitalt) (nytt fönster), som är Nordiska kommissionen för geodesis (NKG:s) vart fjärde år återkommande geodesiskola och som i år har temat ”Space geodesy in support of future autonomous society”.
  • 26–27 oktober 2021: GNSS/Swepos-seminariet, som ger information om pågående utveckling inom GNSS-området och praktiska erfarenheter från GNSS-användning.
  • 16–18 november 2021: Koordinatsystems- och Gtranskurs som ger en helhetsbild när det gäller koordinatsystem och transformationer.
  • 9–10 november 2021: Positionsbestämning med RTK, som ger grundläggande kunskap om GNSS och satellitbaserad lägesbestämning med höga noggrannhetskrav.

Trevlig sommar!

Foto av en eka som ligger vid strandkanten i en sjö. Det är sommar och solen står lågt.

Vi på Lantmäteriets geodesienhet önskar alla en trevlig sommar och avkopplande semester!