Handbok i mät- och kartfrågor, HMK - Nyhetsbrev nr 2, 2023

Aktuell information om HMK – handböcker för en fackmannamässig hantering av geodatainsamling, geodetisk mätning och kartografi.

Besök även HMK-webben: https://lantmateriet.se/hmk (nytt fönster)

HMK-handböcker

Ny handbok: HMK – Höjdmodell 2023

Den nya handboken publicerades i början av juni 2023 och ersätter HMK – Höjddata 2017.
Namnbytet avspeglar innehållet i handboken på ett mer rättvist sätt.
HMK – Höjdmodell 2023 skickades ut på en riktad remiss under senvåren och inkomna synpunkter har beaktats i den nya handboken.

Ladda ner den nya handboken (nytt fönster) 

Pågående revidering: HMK – Kartografi

Efter en förstudie och en webbenkät med över 100 svar från intressenter beslutade Lantmäteriet att påbörja revidering av handboken HMK – Kartografi. Den senaste utgåvan publicerades på 1990-talet. Ett uppstartsmöte genomfördes i maj där några intressenter gick igenom uppdragets omfattning och delmål tillsammans.

Ett fysiskt möte planeras i Gävle i september där vi tillsammans tittar på möjligt innehåll i den nya handboken, preliminärt (vecka 38). Datum kommer att läggas till i HMK-kalendariet (nytt fönster) så fort det är fastställt.

Planerad revidering: HMK – Flygburen laserskanning

Under hösten 2023 kommer handboken HMK – Flygburen laserskanning 2017 att ses över och uppdateras till ny version. Information om remiss kommer att meddelas i kommande nyhetsbrev och i utskick till referensgruppen.

Planerad revidering: HMK – Stommätning

Under hösten kommer även handboken HMK – Stommätning 2021 att revideras och uppdateras till ny version 2024. Beslutet baseras både på inkomna synpunkter från HMK-användare och på HMK-förvaltningens årliga kartläggning av alla geodesihandböckerna. Remiss kommer preliminärt att genomföras under perioden december 2023 till och med januari 2024, med publicering i senare delen av februari 2024. Rapport från revideringsarbetet kommer i nästa nyhetsbrev samt vid höstens referensgruppsmöte. Möjlighet att diskutera revideringsbehov och lämna förslag kommer även att finnas i HMK-fokusgruppen för geodesi.

Kontakta gärna HMK-förvaltningen via e-post hmk@lm.se eller vårt webbformulär (nytt fönster) om du har frågor eller önskemål kring planerade revideringar, och/eller om du vill delta i ett kommande remissutskick.

HMK-utbildningar

Alla HMK-utbildningar är gratis, webbaserade och anpassade för självstudier. Följande webbutbildningar finns tillgängliga via Lantmäteriets lärplattform:

  • HMK: En introduktion
  • HMK: En orientering i digital grundkarta
  • HMK: Kravställning vid upphandling av geodata
  • HMK: Detaljmätning med GNSS

För att kunna ta del av hela kursutbudet i lärplattformen (nytt fönster), anmäla dig och starta utbildningar använder du personligt Bank-ID. Glöm inte att fylla i kursutvärdering – det hjälper oss att skapa bättre och mer ändamålsanpassade webbutbildningar.

Andra HMK-aktiviteter

Rapport från Kartdagarna 2023

Kartdagarna arrangerades i Helsingborg, 18–20 april. Lena Bengtsson och Pellas Mats Andersson från Lantmäteriet hade en allmän presentation av HMK med en djupdykning i HMK-Kartografi. I Lantmäteriets välbesökta monter fanns även möjlighet att prata vidare om HMK. Hela programmet finns på Kartografiska Sällskapets webbplats (nytt fönster)

Rapport från MätKart23

Konferensen MätKart23 gick av stapeln i Västerås, 3–5 maj. Arrangören SKMF, Sveriges Kart- och Mättekniska Förening, firade 70 år, vilket bland annat uppmärksammades med tårta och en "nostalgihörna" med gamla mätinstrument och nummer av SKMF-tidningen SINUS. HMK syntes bland annat i Lantmäteriets monter och i presentationen "Varför krångla med kvalitet" (Lars Jämtnäs, Lantmäteriet) som finns att ladda ner från SKMF:s webbplats (nytt fönster).

Tomas Holmberg och Mats Berglund från Lantmäteriet står vid Lantmäteriets monter på MätKart23 i Västerås. Båda ser avslappnade och glada ut.
Prata om HMK kunde man bland annat göra i Lantmäteriets monter på MätKart23 i Västerås. På bilden ser vi Tomas Holmberg och Mats Berglund (båda Lantmäteriet).

Nästa referensgruppsmöte

Är du intresserad av att bidra i utvecklingen av HMK? Då är du välkommen att vara med i HMK referensgrupp! Referensgruppen består av deltagare från många typer av organisationer och verksamheter. Genom att bidra med frågeställningar, förslag och spaningar bidrar referensgruppen till bättre handböcker och utbildningar inom HMK.  

Nästa referensgruppsmöte kommer att hållas digitalt den 17 oktober kl. 09-11.

Hör gärna av dig till hmk@lm.se för mer information om HMK referensgrupp och höstens möte.

Övriga evenemang

Här vill vi även tipsa om evenemang som inte handlar direkt om HMK, men som ändå har en koppling till syftet med HMK – ökad enhetlighet, kvalitet, samordning inom mät- och kartområdet.

  • 19 oktober – ”Smartare samhällsbyggnadsprocess, förändringsresan mot en ny destination”

Nyhetsbrev

En stuga med utsikt över vattnet en solig sommardag