Upprätta servitutsavtal eller nyttjanderättsavtal

När du ansöker om inskrivning av ett avtalsservitut eller en nyttjanderätt måste ett skriftligt avtal upprättas mellan parterna. Avtalet ska bifogas tillsammans med ansökningsblanketten för övrigt inskrivningsärende och postas till Lantmäteriet.

Skicka in blankett och avtal

Följ stegen för att göra din ansökan om inskrivning av servitut eller nyttjanderätt komplett:

  1. Fyll i, skriv ut och underteckna blanketten Ansök om övrigt inskrivningsärende (pdf, nytt fönster).
  2. Fyll i, skriv ut och underteckna avtalet (välj servituts- eller nyttjanderättsavtal under "Skapa avtalet")
  3. Posta ansökningsblanketten tillsammans med det undertecknade avtalet i original till: Lantmäteriet Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje.

Skapa avtalet

Börja skapa avtalet genom att välja vilken typ av inskrivning din ansökan gäller.

Min ansökan gäller inskrivning av ett avtalsservitut

Ett avtalsservitut skrivs mellan två eller flera fastigheter och undertecknas av den upplåtande fastighetens ägare. Ett servitut innebär att den ena fastigheten ges rätt att använda något specifikt på den andra fastigheten, till exempel en väg eller en brunn.

Skapa och skriv ut ett servitutsavtal.

Min ansökan gäller inskrivning av en nyttjanderätt

En nyttjanderätt är när en person, ett företag eller en kommun har rätt att på ett visst bestämt sätt använda någons fastighet, till exempel genom att nyttja bostaden eller ett område av fastigheten. En nyttjanderätt skapas genom ett avtal mellan en eller flera fastighetsägare och en person, ett företag eller en kommun.

Skapa och skriv ut ett nyttjanderättsavtal.