Ansök om inskrivning av avtalsservitut och nyttjanderätt

Servitut och nyttjanderätt är när en fastighet eller person har rätt att på ett visst bestämt sätt använda någon annans fastighet, till exempel att använda en väg över grannens mark.

Vad är ett servitut?

Ett servitut är knutet till en viss fastighet och gäller oavsett vem som äger fastigheten. Det finns två sorters servitut: avtalsservitut och officialservitut. 

Avtalsservitut

Avtalsservitut skrivs mellan två fastighetsägare där den ena fastigheten ges rätt att använda något specifikt på den andra fastigheten, till exempel en väg eller en brunn. Servitutet gäller tills rättighetshavaren ansöker om att det ska tas bort.

Officialservitut

Officialservitut bildas däremot genom en lantmäteriförrättning. Ett sådant servitut kan bara skrivas in i och tas bort ur Fastighetsregistret av en lantmätare.

Läs mer om skillnaden mellan avtals- och officialservitut.

Vad är nyttjanderätt?

En nyttjanderätt är när en person, ett företag eller en kommun har rätt att på ett visst bestämt sätt använda någons fastighet, till exempel genom att nyttja bostaden, ett område av fastigheten eller genom arrende.

Nyttjanderätten skapas genom ett avtal

En nyttjanderätt skapas genom ett avtal mellan en fastighetsägare och en person, ett företag eller en kommun. Ta del av mer information om nyttjanderätt. 

Under frågor och svar finns mer information och blanketter där du kan ansöka om att skriva in, förnya eller ta bort inskrivningar av avtalsservitut och nyttjanderätter i fastighetsregistret.

Frågor och svar

Om du vill få ett servituts- eller nyttjanderättsavtal inskrivet i fastighetsregistret ska du ansöka om inskrivning.

Ansökan ska innehålla:

 • Ansökan om inskrivning av servitut eller nyttjanderätt
 • Servituts- eller nyttjanderättsavtal i original. Skicka också gärna med en enkel karta eller skiss över fastigheten där det framgår var den aktuella rättigheten (exempelvis väg, brunn eller ledning) ligger. Här kan du få hjälp med att upprätta avtalet. 

Krav på servitutsavtalet:

 • Fastigheternas fullständiga beteckningar ska finnas med (till exempel Gävle Torp 1:1).
 • Det ska tydligt framgå vilken fastighet som upplåter något (tjänande) och vilken fastighet som har rätten att använda något (härskande). Det är också viktigt att det tydligt framgår vad ändamålet med upplåtelsen är, till exempel rätt att använda en väg eller brunn.
 • Servitutsavtalet får gärna undertecknas av samtliga fastighetsägare, men det är endast krav på att den tjänande fastighetens ägare skriver under.

Tänk på att:

 • ett servitutsavtal inte kan skrivas in i en samfällighet, men däremot i de fastigheter som ingår i samfälligheten. Avtalet måste då vara undertecknat av samtliga fastighetsägare och kan inte skrivas under av exempelvis en företrädare för samfällighetsföreningen.
 • inskrivning av ett servitut i en tomträtt får som huvudregel bara göras med fastighetsägarens medgivande. Det innebär att ett sådant medgivande måste skickas in tillsammans med ansökan om inskrivning. 

Krav på nyttjanderättsavtalet:

 • Fastighetens fullständiga beteckning ska finnas med (till exempel Gävle Torp 1:1).
 • Det ska tydligt framgå vem som har nyttjanderätten och vad man har rätt att använda på den upplåtande fastigheten, till exempel rätt att använda bostaden eller ett område.
 • Nyttjanderättsavtalet måste vara undertecknat av båda parter.

Om du har dessa handlingar och vill ansöka, gör det via blanketten på denna sida.

Tänk på att ett nyttjanderättsavtal inte kan skrivas in i en samfällighet, men däremot i de fastigheter som ingår i samfälligheten. Avtalet måste då vara undertecknat av samtliga fastighetsägare och kan inte skrivas under av exempelvis en företrädare för samfällighetsföreningen.

Har du frågor? Då är du välkommen att kontakta oss på telefon 0771-63 63 63 under vardagar mellan 09.00-16.00.

Vill du besöka ett av våra fastighetsinskrivningskontor? Hitta våra adresser och öppettider

Om du vill att en inskrivning av ett servitut eller en nyttjanderätt ska tas bort från fastighetsregistret ska du ansöka om dödning av inskrivningen. Ansökan ska göras av den som har rätten att använda en annan fastighet (rättighetshavaren).

Ägaren till den upplåtande fastigheten (den som gett rätten) kan inte ensam skicka in en ansökan om dödning utan rättighetshavarens godkännande. Undantag är de fall där rättigheten slutat att gälla. Då måste en kopia av avtalet och handlingar som visar att rättigheten inte längre gäller skickas med ansökan.

I ansökan ska du skriva inskrivningsdag och aktnummer för rättigheten. När det gäller nyttjanderätt ska även en kopia av avtalet skickas med.

Tänk på att officialservitut och nyttjanderätter som skrivits in i samband med en lantmäteriförrättning bara kan tas bort genom en ny lantmäteriförrättning. Läs mer om skillnaden mellan avtalsservitut och officialservitut.

Om du har dessa uppgifter och vill ansöka om dödning av inskrivning, gör det via blanketten på denna sida.

Har du frågor? Då är du välkommen att kontakta oss på telefon 0771-63 63 63 under vardagar mellan 09-16.

Vill du besöka ett av våra fastighetsinskrivningskontor? Hitta våra adresser och öppettider.

En bostadsrättsförening som vill förvärva en hyresfastighet för ombildning till bostadsrätter kan göra en intresseanmälan.

Anmälan ska bland annat innehålla vissa uppgifter om bostadsrättsföreningen och vilken fastighet anmälan gäller. Ett särskilt intyg från föreningens styrelse ska också skickas med.

Tänk på att det endast går att skriva in en intresseanmälan åt gången i fastighetsregistret. Det innebär att en ny intresseanmälan kan skrivas in tidigast på den inskrivningsdag då den tidigare intresseanmälan har slutat gälla.

Läs mer om intresseanmälan i dokumentet Ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt (pdf, nytt fönster)

I tjänsten Min fastighet hittar du aktuell information om din fastighet. För att kunna använda tjänsten behöver du en fungerande e-legitimation. Läs mer om e-tjänsten Min fastighet.

Via tjänsten kan du få information om fastigheten, som till exempel:

 • rättigheter
 • inteckningar
 • förbehåll
 • servitut
 • arrenden
 • anteckningar
 • intresseanmälningar
 • lagfartsuppgifter

Söker du information om andra fastigheter? Då är du välkommen att kontakta vårt Kundcenter.